GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035342013 Biyokonjugat Hazırlama Teknikleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Biokonjugasyon; iki ya da daha fazla molekülü yeni bir kompleks oluşturmak üzere bağlamak ve bu yeni molekülün kendini oluşturan moleküllerin her ikisinin de özelliklerini taşımasını içerir. Biyokonjugasyon teknolojisi yaşam bilimlerindeki neredeyse tüm disiplinleri etkilemektedir. Bir molekülü diğerine kimyasal olarak bağlamak, araştırma, diyagnostik ve terapötik markerlar gibi milyar dolarlık endüstrilerin doğmasına neden olmuştur. Klinik testleri de içeren biyolojik deneylerin önemli bir kısmı günümüzde çözeltiler, hücreler ya da dokularla etkileşen özel konjugatlarla gerçekleştirilmektedir. “Biyokonjugat hazırlama teknikleri” üç önemli alanla önemini gösterir; kimyası, reaktif sistemleri ve uygulamalardır. Bu dersin amacı; anlaşılabilir ve pratik bir yol ile istenilen biyokonjugatın tasarlanması ve sentezlenmesi için tekniklerin gösterimidir.


Prof. Dr. Dilek ODACI DEMİRKOL


1 Biyokonjugate kimyası ve biyokonjugasyon reaksiyonları için hedefler hakkında bilgi edinebilme
2 Reaktif grupların yapısını kavrayabilme ve temel kavramları açıklayabilme
3 Çapraz bağlama ya da sıfır-uzunluklu reaktif sistemlerini kullanrak biyokonjugat hazırlamak için kullanılan teknikler hakkında bilgi sahibi olabilme
4 Kendi çalışma alanına biyokonjugat tekniklerini uygulayabilme yeteneğini kazanabilme
5 Biyokonjugasyon kimyası hakkında makale okuyabilme ve anlayabilme
6 Biyokonjugat hazırlama tekniklerinin uygulamaları hakkındaki güncel gelişmeleri takip edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Biyokonjugat kimyası; Fonksiyonel hedefler; Reaktif grupların kimyası, Biyokonjugat reaktifleri, Çapraz bağlayıcılar, Dendrimerler ve dendronlar, Parçalanabilir reakstif sistemleri, biyotinleme ve iyotlama reaksiyonları, Biyokonjugatların uygulamaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyokonjugat Kimyası
2 Fonksiyonel hedefler (aminoasit, peptid ve proteinler; şekerler, polisakkaritler ve glikokonjugatlar; nükleik asitler ve oligonükleotidler)
3 Reaktif grupların kimyası
4 Biyokonjugat reaktiflerine giriş
5 Çapraz bağlayıcılar (Sıfır-uzunluklu, homobifonksiyonel, heterobifonksiyonel, trifonksiyonel)
6 Dendrimerler and Dendronlar
7 Koparılabilir reaktif sistemleri
8 Ara Sınav
9 Biyotinleme ve iyotlama reaktifleri
10 Biyokonjugatların uygulamaları
11 Antibodi modifikasyonu ve konjugasyonu; Avidin–Biyotin sistemleri; sentetik polimerlerle modifikasyon
12 Enzim modifikasyonu ve konjugasyonu; nükleik asit ve oligonükleotid modifikasyonu ve konjugasyonu
13 Sunumlar ve Tartışma
14 Sunumlar ve Tartışma
15 Sunumlar ve Tartışma
16 Final sınavı

Bioconjugate Techniques, Greg T. Hermanson; Academic Press is an imprint of Elsevier; 2008.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 6 84
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 249

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4 5
ÖÇ 2 5 5 4 4
ÖÇ 3 4 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek