GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035362013 Terapötik Protein Mühendisliği Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek LisansDersin amacı, terapötik ajan olarak kullanılan rekombinant proteinlerin ve monoklonal antikorların stabilite, yarı ömür, hedef moleküle karşı afinite, immunojenik etki gibi özelliklerinin protein mühendisliği yaklaşımları kullanılarak değiştirilmesi hakkında bilgi verilmesidir.


Doç. Dr. Serap Evran


1 Terapötik proteinlerin rekombinant üretimi için geliştirilen stratejileri kavrayabilme
2 Protein mühendisliği kullanılarak terapötik proteinlerin özelliklerinin geliştirilmesinin önemini kavrayabilme
3 Terapötik proteinlerin tasarımı ve üretimi ile ilgili gelişmeleri takip edebilecek bilgi düzeyine sahip olabilme
4 Terapötik protein mühendisliği ile ilgili bilimsel makaleleri okuyabilme, anlayabilme ve yorumlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


Terapötik proteinlerin rekombinant üretimi ve protein mühendisliği yaklaşımları. Terapötik proteinleri kodlayan gen fragmentlerinde yapılan mutasyonlar yolu ile, çözünürlük, yarı-ömür, afinite, spesifiklik, immunojenik etki gibi özelliklerin geliştirilmesi. Protein mühendisliği ile antikor özelliği kazandırılan yeni proteinler (adnektinler, afikorlar, antikalinler, DARPinler gibi).


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Protein mühendisliği yaklaşımları: Rasyonel tasarım ve yönlendirilmiş evrim
2 Terapötik proteinler ve rekombinant üretim stratejileri
3 Antikor mühendisliği
4 Antikor mühendisliği
5 Bispesifik protein mühendisliği
6 Terapötik proteinlerin yarı ömürlerinin arttırılması
7 Terapötik proteinlerin yarı ömürlerinin arttırılması için kimyasal ve post-translasyonel modifikasyonlar
8 Ara sınav
9 Terapötik proteinlerin yarı ömürlerinin arttırılması için füzyon protein stratejileri
10 Protein tasarımı yolu ile antikor özelliği kazandırılan yeni proteinler (adnektinler, afikorlar, antikalinler, DARPinler)
11 Öğrenci sunumları
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Öğrenci sunumları
16 Final sınavı

Vladimir Voynov, Justin A. Caravella, (Eds.), Therapeutic Proteins, Methods and Protocols Series: Methods in Molecular Biology, Springer, 2012. Yury E. Khudyakov (Ed.), Medicinal Protein Engineering, CRC Pres, 2008. Biobetters Protein Engineering to Approach the Curative, Rosenberg, Amy, Demeule, Barthélemy (Eds.), 2015, Springer. Protein Therapeutics, 2 Volume Set, Tristan Vaughan (Editor), Jane Osbourn (Editor), Bahija Jallal (Editor), Raimund Mannhold (Series Editor), Gerd Folkers (Series Editor), Helmut Buschmann (Series Editor), 2017, Wiley. Patrick Chames, Antibody Engineering: Methods and Protocols, Springer, 2012. Therapeutic Proteins: Strategies to Modulate Their Plasma Half‐Lives,Editor(s): Prof. Dr. Roland Kontermann, Wiley,Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 14 3 42
Soru-Yanıt 14 1 14
Rapor Sunma 1 2 2
Makale Kritik Etme 5 10 50
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 234

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 5 5 4 4
ÖÇ 2 5 5 5 4
ÖÇ 3 5 5 5 5 4
ÖÇ 4 5 5 5 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek