GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035282013 Organik Faz Biyosensörler Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Biyosensörlerin uygulama alanlarından bir tanesi olan organik fazda çalışan özellikle enzim temelli sensör sistemlerinin temel prensiplerini ve uygulamalarını öğrenmek.


Prof. Dr. Erol AKYILMAZ


1 Organik faz temelli biyosensörün tanımlanması
2 Organik faz temelli biyosensörün nasıl hazırlandığı hakkında bilgi edinme
3 Organik fazda çalışan biyosensörlerin tasarımını yapabilme
4 Organik faz biyosensörlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
5 Organik faz biyosensörlere yönelik araştırma sonuçlarını değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlayabilme
6 Özellikle organik faz temelli biyosensörler hakkında bilgi sahibi olabilme
7 Literatür araştırması yapabilme ve organik faz biyosensörleri hakkında yorum yapabilme
8 Organik faz biyosensörleri ile hedef analiti belirlemek için stratejik planlar yapabilme
9 Organik faz biyosensörleri için biyomateryal immobilizasyon stratejileri tasarlayıp geliştirebilme
10 Biyosensör çalışmalarında kullanılan elektrokimyasal teknikleri anlayabilme ve kullanabilme


Yok


Yok


Organik faz temelli biyosensörlerin tanımı ve genel prensipleri, sınıflandırılması, özellikleri ve karakteristikleri, organik faz biyosensör hazırlanması, biyoaktif materyal ve sinyal iletici sistemin kombinasyonu, organik faz temelli biyosensörlerde performans faktörleri, organik faz biyosensör uygulamaları, organik faz biyosensörlerdeki son gelişmeler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyosensörün tanımlanması
2 Organik faz biyosensörler
3 Organik faz biyosensörlerde kullanılan enzim sistemleri
4 Organik faz biyosensörlerde çözgen sistemi
5 Organik faz temelli biyosensörlerde enzim-çözgen etkileşimi
6 LogP değeri ve organik faz biyosensörler için önemi
7 Monofazik organik sistemlerde biyosensörler
8 Ara sınav
9 Bifazik organik sistemlerde biyosensörler
10 Organik faz temelli biyosensörlerde enzim stabilitesi-çözgen ilişkisi
11 Organik faz biyosensörlerde ölçüm prensibi
12 Organik faz biyosensör sistemlerine genel bakış
13 Organik faz biyosensör uygulamaları
14 Organik faz biyosensörlerde hibrid sistemler
15 Final sınavı
16

1) A.Mulchandani, K.R. Rogers, 1998. “Enzyme and Microbial Biosensors-Techniques and Protocols”. Humana Press, Totowa, New Jersey 2) J.Racek, “Cell-based biosensors”. Technomic Pub Co., Westport, Connecticut., (1995) 3) T.Scheper(Series Editor), R.Renneberg, F.Lisdat (Volume Editor), “Biosensing for the 21st century”, Springer, (2007)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 3 3
Proje Sunma 1 3 3
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 25 100
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 25 100
Toplam İş Yükü (saat) 254

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 5 4 4 5 4
ÖÇ 2 5 4 5 4 4 4
ÖÇ 3 5 5 4 5 5 4
ÖÇ 4 5 5 4 4 5 4 5
ÖÇ 5 5 5 5 4 4 4
ÖÇ 6 5 5 5 4 5 5 5
ÖÇ 7 5 5 5 4 5 4 5
ÖÇ 8 5 5 5 4 5 4 4 4 5
ÖÇ 9 5 5 5 4 5 5 4 5
ÖÇ 10 5 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek