GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035412014 Polimerlerin Modifikasyonu Ve Biyomoleküllerle Fonksiyonelleştirilmesi Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


1. Doğal ve sentetik polimerlerin modifikasyon metotlarını öğretmek 2. Modifiye polimerlere amaca yönelik biyomoleküllerin immobilizasyon yöntemlerini öğretmek 3. Modifiye ve biyomolekül immobilize edilmiş modifiye polimerlerin karakterizasyonlarının nasıl yapılabileceği ve sonuçların nasıl değerlendirilebileceğini öğretmek 4. Öğrencinin polimerlerle çalışırken modifikasyon yapması gerektiği durumda uygun yöntemi seçme, bir molekülle modifiye polimeri fonksiyonel hale getirebilme ve karakterize edebilme yeteneğini kazandırmak


Assoc. Prof. Dr. Alper AKKAYA


1 Polimerlerin amaca uygun modifikasyon yöntemini seçebilme ve deney tasarlama yeteneğinin kazandırılması
2 Mevcut sorunları belirleyebilme ve buna uygun biyomolekülü seçebilme yeteneğinin kazandırılması
3 Modifiye polimere biyomolekülün aplikasyonunda uygun yöntemi seçebilme ve deney tasarlama yeteneğinin kazandırılması
4 Modifikasyonun ve biyomolekülün aplikasyonunun gerçekleştiğini gösteren karakterizasyon yöntemlerinin neler olduğunun ve sonuçların nasıl değerlendirilebileceğinin öğretilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Polimerlerin aşı polimerizasyonu, enzimatik ve mikrobiyal olarak modifikasyonu sonucu, enzim, protein ve antimikrobiyal peptidler gibi biyomoleküllerin, modifiye polimerlere immobilizasyonu ile fonksiyonelleştirilmeleri ve geliştirilen materyallerin karakterizasyonlarında kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olarak sonuçların değerlendirilmesi


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Polimerlerin (Doğal, sentetik ve biyobozunur) modifikasyonu üzerine genel bilgilendirme ve biyomoleküllerle fonksiyonelleştirme
2 Sentetik polimerlerin modifikasyonunda aşı polimerizasyonu yöntemlerinin kullanımı
3 Doğal polimerlerin modifikasyonunda aşı polimerizasyonu yöntemlerinin kullanımı
4 Sentetik polimerlerin modifikasyonu için enzimlerin kullanımı
5 Doğal polimerlerin modifikasyonu için enzimlerin kullanımı
6 Sentetik polimerlerin mikrobiyal modifikasyonu
7 Doğal polimerlerin mikrobiyal modifikasyonu
8 Ara sınav
9 Modifiye polimerlere biyomoleküllerin immobilizasyonu ile fonksiyonelleştirmesi üzerine genel bilgi verilmesi
10 Modifiye polimerlere enzim immobilizasyonu ve potansiyel uygulama alanları
11 Modifiye polimerlere protein immobilizasyonu ve potansiyel uygulama alanları
12 Modifiye polimerlere antimikrobiyal peptid immobilizasyonu ve potansiyel uygulama alanları
13 Antimikrobiyal peptid immobilize modifiye polimerlerin antimikrobiyal testleri
14 Modifiye polimerin ve biyomolekül immobilize edilmiş polimerlerin FTIR, SEM, temas açısı ölçümü ve su tutma kapasitelerinin ölçümü gibi yöntemler kullanılarak karakterizasyonu-I
15 Modifiye polimerin ve immobilize edilmiş polimerlerin FTIR, SEM, temas açısı ölçümü ve su tutma kapasitelerinin ölçümü gibi yöntemler kullanılarak karakterizasyonu-II
16 Final Sınavı

• Meister, J. J. (2000). Polymer. Modification Principles, Techniques and Applications, New York: Marcel Dekker. • Telefoncu, A., (1997). Enzimoloji, Lisansüstü Yaz Okulu, İzmir: Ege Üni. Baskı Atölyesi. • Biyokimyanın İlkeleri – Lehninger (2013), Çeviri Editörü: Y. Murat ELÇİN, 5. baskıdan çeviri, Ankara: Palme Yayıncılık.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 5 70
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 248

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4 5 5 4
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 4 4
ÖÇ 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek