GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035172015 Endüstriye Biyokimyasal Bakış Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


1. Biyokimya eğitimini yüksek lisans derecesiyle tamamlayan bilim insanlarının yer edinebileceği sektörleri tanıtmak. 2. Mezunların bu sektörlerde çalışabilecekleri AR-GE dışındaki departmanlar hakkında bilgi edinmesini sağlamak 3. Fen bilimleri mezunlarına akademi dışında seçenekler sunarak, hem özel sektördeki çalışan kalitesini hem de üniversitelerdeki akademisyen kalitesini arttırmak 4. İş mülakatı, işe alınma ve kariyerde yükselme teknikleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek


Assoc. Prof. Dr. Alper AKKAYA


1 Canlılarla ilgili her sektörde biyokimyanın kendine yer edinebileceği bilincinin öğrencilerde oluşturulması
2 Öğrencilere iş hayatı ve departmanlar konusunda yeni bakış açısı kazandırılması
3 Bilimsel altyapıyı, başvurulan pozisyona uygun şekilde kullanılma yeteneğinin öğrencilere kazandırılması
4 Öğrencilerin iyi oldukları yönleri keşfetmesinin ve kendilerine uygun sektör ve pozisyonlarda kariyer yapmasının önünün açılması


Yok


Yok


Süt ve Süt Ürünleri Üretiminde Kalitenin Biyokimyasal Kontrolü, Et ve Et Ürünlerinde Raf Ömrünün Uzatılması, Fermentasyon Ürünlerinin Üretiminde Biyokimyanın Yeri ve Önemi, Tarım Sektöründe Biyokimya ve Biyoteknoloji, Yağ Sanayiinde Kalite Kontrol Testleri, İçecek İmalatında Biyokimyasal ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Ürün Geliştirme, Gıda Sektörünün Diğer Dallarında Kariyer Seçenekleri, Tekstil ARGE’sinde Biyokimyanın Yeri, Kimyasal Madde Üretimi Yapan Firmalarda Üretim ve Pazarlama, Polimer Sanayiinde Biyokimyasal Modifikasyonların Önemi, Biyomedikal Sektöründe Satış ve Pazarlama İçin Bilimsel Altyapının Önemi, Tıp Alanı ve İlaç Sektöründe ARGE, Üretim ve Pazarlama , İnsan Kaynakları Yönetimi ve İş Mülakatı Teknikleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Süt ve Süt Ürünleri Üretiminde Kalitenin Biyokimyasal Kontrolü
2 Et ve Et Ürünlerinde Raf Ömrünün Uzatılması
3 Fermentasyon Ürünlerinin Üretiminde Biyokimyanın Yeri ve Önemi
4 Tarım Sektöründe Biyokimya ve Biyoteknoloji
5 Yağ Sanayiinde Kalite Kontrol Testleri
6 İçecek İmalatında Biyokimyasal ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Ürün Geliştirme
7 Gıda Sektörünün Diğer Dallarında Kariyer Seçenekleri
8 Ara Sınav
9 Tekstil ARGE’sinde Biyokimyanın Yeri
10 Kimyasal Madde Üretimi Yapan Firmalarda Üretim ve Pazarlama
11 Polimer Sanayiinde Biyokimyasal Modifikasyonların Önemi
12 Biyomedikal Sektöründe Satış ve Pazarlama İçin Bilimsel Altyapının Önemi
13 Tıp Alanı ve İlaç Sektöründe ARGE, Üretim ve Pazarlama
14 İnsan Kaynakları Yönetimi ve İş Mülakatı Teknikleri
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final Sınavı

• Arnold L. Demain, N. Gürdal Alaeddinoğlu, Industrial Aspects of Biochemistry and Genetics, Springer, 1985. • Abdul Ghaffar, Bushra Munir, Industrial Biochemistry, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 6 84
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 230

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek