GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035422016 Antimikrobiyal Peptidler: Biyoteknolojik Üretim ve Uygulamaları Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


1. Günümüzde hızla azalmakta olan antimikrobiyal araştırmaların yeniden canlandırılmasına katkıda bulunmak 2. Özellikle bakterilerde görülen ve mücadele etmesi son derece güç olan antibiyotik direncini kırabilecek alternatifler hakkında öğrencileri bilgilendirmek 3. Gelecekte antibiyotik direncinin yeniden oluşmasını önlemek için alınabilecek tedbirleri arttırmak.


Doç. Dr. Alper AKKAYA


1 Yüksek dozlu antibiyotiklerin antibiyotik direnci için kalıcı bir çözüm olmadığı konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi
2 Antimikobiyal ajanların kullanılmasında dozun önemi hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi
3 Antimikrobiyal peptid üretiminde optimizasyonun sektörel öneminin kavranması
4 Antimikrobiyal peptidlerin kullanım alanları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi


Yok


Yok


Antibiyotik direncinin tarihsel gelişimi, bakterilerde antibiyotik direnç mekanizmaları, dünyada antimikrobiyal araştırmaları, antimikrobiyal peptidlerin keşfi ve sınıflandırılması, antimikrobiyal peptidlerin yapısı, antimikrobiyal peptidlerin etki mekanizmaları, antimikrobiyal peptidlerin gelecek için önemi, tıpta antimikrobiyal peptidler, gıda sektöründe antimikrobiyal peptidler, diğer sektörlerde antimikrobiyal peptid kullanımına örnekler, antimikrobiyal peptidlerin üretimi, antimikrobiyal peptid üretiminde optimizasyonun önemi, antimikrobiyal peptid direnci, antimikrobiyal peptid kullanımında doz ayarlanması.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Antibiyotik Direncinin Tarihsel Gelişimi Giriş
2 Bakterilerde Antibiyotik Direnç Mekanizmaları Antimikrobiyal Testlere Örnekler
3 Dünyada Antimikrobiyal Araştırmaları Antibiyotik Direncinin MRSA ve Staphylococcus aureus Üzerinde Gösterilmesi
4 Antimikrobiyal Peptidlerin Keşfi ve Sınıflandırılması Nisin Antimikrobiyal Peptidinin MRSA Üzerindeki Etkisinin Gösterilmesi
5 Antimikrobiyal Peptidlerin Yapısı Nisin Standart Grafiğinin Oluşturulması
6 Antimikrobiyal Peptidlerin Etki Mekanizmaları Nisin Antimikrobiyal Peptidinin Üretiminde Karbon Kaynağının Etkisinin İncelenmesi
7 Antimikrobiyal Peptidlerin Gelecek İçin Önemi Nisin Üretiminde Karbon Kaynağı Konsantrasyonunun Etkisinin İncelenmesi
8 Ara Sınav Nisin Üretiminde Azot Kaynağının Etkisinin İncelenmesi
9 Tıpta Antimikrobiyal Peptidler Nisin Üretiminde Azot Kaynağı Konsantrasyonunun Etkisinin İncelenmesi
10 Gıda Sektöründe Antimikrobiyal Peptidler Nisin Üretiminde Azot Kaynağı Konsantrasyonunun Etkisinin İncelenmesi
11 Diğer Sektörlerde Antimikrobiyal Peptid Kullanımına Örnekler Nisin Üretiminde Sıcaklığın Etkisinin İncelenmesi
12 Antimikrobiyal Peptidlerin Üretimi Nisin Üretiminde Karıştırma Hızının Etkisinin İncelenmesi
13 Antimikrobiyal Peptid Üretiminde Optimizasyonun Önemi Nisin Üretiminde Zaman Faktörünün Etkisinin İncelenmesi
14 Antimikrobiyal Peptid Direnci Nisin Üretiminde İnokulasyon Miktarının Etkisinin İncelenmesi
15 Antimikrobiyal Peptid Kullanımında Doz Ayarlanması Dönem Projesi Sunumu
16 Final Sınavı Dönem Projesi Sunumu

• Antimicrobial Peptides: Methods and Protocols, Editors: Giuliani, Andrea, Rinaldi, Andrea C. (Eds.), 2010. • Antimicrobial Peptides, David A. Phoenix,Sarah R. Dennison,Frederick Harris, WILEY-VCH, 2012.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 16 3 48
Rapor Hazırlama 16 1 16
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4 3 4 3 2 5 3 3 2
ÖÇ 2 2 5 3 5 4 2 3 4 5
ÖÇ 3 4 3 5 4 4 4 4 3 3
ÖÇ 4 3 2 5 4 3 2 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek