GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101035402017 Moleküler Damgalanmış Polimerler ve Uygulamaları Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Son yıllarda kullanım alanı gittikçe artan moleküler tanıma yeteneğine sahip sentetik polimerlerden olan moleküler damgalanmış polimerlerin hazırlaması önemlidir. Bu dersin amacı, farklı boyut ve türde hedef molekül damgalanmış polimerlerin sentezlenebilmesi konusunda bilgi sahibi olunabilmesi, bu polimerik yapıların farklı kullanım alanlarını birarada değerlendirilerek öğrencinin kendi çalışma alanına yönelik moleküler damgalanmış polimer tasarlayabilme ve uygulayabilmesidir.


Doç.Dr.Burcu Okutucu


1 Moleküler tanıma yeteneğine sahip sentetik polimerler hakkında bilgi sahibi olunması
2 Moleküler damgalanmış polimerlerin tanıma mekanizmalarına ilişkin kinetik ve kromatografik temel kavramları açıklayabilme
3 Moleküler damgalanmış polimerlere ilişkin güncel gelişmeleri takip edebilme
4 Moleküler damgalanmış polimerlere ait farklı kullanım alanlarının karşılaştırılması
5 Moleküler damgalanmış polimerler ile ilgili yayınları okuyabilme ve anlayabilme ve amaca uygun moleküler damgalanmış polimer tasarımı ve uygulanabilirliğinin incelenmesi
6 Moleküler damgalanmış polimerler için kinetik ve kromatografik mekanizmaların temel kavramlarını tanımlayabilme
7 Moleküler damgalanmış polimerlerdeki son gelişmeleri takip edebilme
8 Moleküler damgalanmış polimerlerin farklı uygulama alanlarını karşılaştırabilme
9 Moleküler damgalanmış polimerler hakkındaki bilimsel makaleleri okuyup anlayabilmek
10 Öğrencilerin amacına göre moleküler damgalanmış polimeri tasarlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Moleküler tanıma mekanizmaları (doğal ve sentetik reseptörler), moleküler damgalanmış polimerlerin hazırlanma prensipleri, moleküler damgalanmış polimerlerin hazırlanmasında kullanılan bileşikler ve bunların genel özellikleri, farklı boyut ve formatta (membran, yüzey baskılama) damgalanmış polimerlerin hazırlanması, hazırlanan polimerlerin kromatografik ve spektrofotometrik karakterizasyonu, bağlanma kinetiklerinin hesaplanması, farklı kullanım alanları (biyosensör, kromatografik teknikler, katı faz ekstraksiyonu, biyoteknolojik uygulamalar


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Moleküler tanıma mekanizmaları, doğal ve sentetik reseptörler, sentetik reseptörlerin hazırlanması ve uygulama alanları İnternet taraması
2 Moleküler damgalanmış polimerlerin genel bileşenleri (monomer, çapraz bağlayıcı, insiyatör, porojenler), uygun monomer/çapraz bağlayıcı seçimi için spektroskopik ve kromatografik tekniklerin kullanımı İnternet taraması
3 Moleküler damgalanmış polimerlerin hazırlanma prensiplerinden kovalent damgalama stratejisi Deney 1: Kovalent damgalı polimer hazırlanması
4 Moleküler damgalanmış polimerlerin hazırlanma prensiplerinden kovalent olmayan damgalama stratejisi Deney 2: Kovalent olmayan damgalı polimer hazırlanması
5 Farklı şekil ve boyutlarda moleküler damgalanmış polimer sentez yöntemleri, Yığın formatında moleküler damgalanmış polimerlerin hazırlanması Deney 3: Süspansiyon ve Emülsiyon yöntemleriyle damgalı polimer hazırlanması
6 Boncuk yada katmanlı küresel boncuk formatında moleküler damgalanmış polimer sentez yöntemleri (süspansiyon, emülsiyon, katmanlı küresel form) Deney 4: Süspansiyon ve Emülsiyon yöntemleriyle damgalı polimer hazırlanması
7 Membran ve yüzey damgalanmış polimer hazırlanması İnternet taraması
8 Ara sınav-sunum
9 Moleküler damgalanmış polimerlerin bağlanma etkinliğinin tespiti için yapılan analizler, spektroskopik ve kromatografik teknikler, geri bağlanma mekanizmasının ve polimere bağlanma mekanizmasının kinetik veriler ile açıklanması Deney 5: Geri bağlama çalışması 1
10 Moleküler damgalanmış polimerlerin farklı uygulama alanları; katı faz ekstraksiyonu Deney 6: Geri bağlama çalışması 2
11 Moleküler damgalanmış polimerlerin farklı uygulama alanları; HPLC, kapiler kromatografi ve elektrokromatografi Deney 6: Geri bağlama çalışması 3
12 Moleküler damgalanmış polimerlerin farklı uygulama alanları; biyosensörler Deney 7: Örnek Uygulaması
13 Moleküler damgalanmış polimerlerin farklı uygulama alanları; biyoteknolojik uygulamalar (ilaç, çevre, medikal kullanımları) Deney 8: Örnek Uygulaması2
14 Deneysel öğrenci sunumları Sonuçların yorumlanması
15 Deneysel öğrenci sunumları Sonuçların yorumlanması
16 Final Sınavı

S. Piletsky, A. Turner, Molecular Imprinting of Polymers, Landes Bioscience (2006) M. Komiyama, T. Takeuchi, T. Mukawa, H. Asanuma, Molecular Imprinting, WILEY- VCH, (2003) F. Billmeyer, Textbook of Polymer Science, Wiley- Interscience Publication, (1984)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Laboratuvar 10 3 30
Bireysel Çalışma 14 5 70
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 238

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4 3 2 3 2 2 2 2 3
ÖÇ 2 4 5 2 2 2 3 2 2 3
ÖÇ 3 4 4 2 3 2 2 2 3 4
ÖÇ 4 4 3 4 3 2 4 2 2 2
ÖÇ 5 4 4 2 5 2 2 4 4 2
ÖÇ 6 4 3 2 3 2 2 3 3 3
ÖÇ 7 4 4 4 3 5 3 3 3 5
ÖÇ 8 4 4 3 3 2 3 2 5 3
ÖÇ 9 4 4 3 5 5 3 3 3 5
ÖÇ 10 4 5 3 4 5 5 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek