GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
YLTEZ591 Tez Çalışması Ders 2 3 26,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.1 Mastır tez çalışması için konu belirleme
2 Alan yazın taraması yapma
3 Araştırma problemine karar verme
4 Araştırma sorularına karar verme
5 Araştırma yöntemine karar verme
6 Veri toplama araçlarını tasarlama
7 Toplanan veriyi analiz etme
8 Bulguları sunma
9 Bulguları tartışma
10 Sonuca ulaşma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencini bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tez Çalışması
2 Tez Çalışması
3 Tez Çalışması
4 Tez Çalışması
5 Tez Çalışması
6 Tez Çalışması
7 Tez Çalışması
8 Tez Çalışması
9 Tez Çalışması
10 Tez Çalışması
11 Tez Çalışması
12 Tez Çalışması
13 Tez Çalışması
14 Tez Çalışması
15 Tez Çalışması
16 Tez Çalışması

Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Tartışma 14 1 14
Rapor Hazırlama 14 10 140
Rapor Sunma 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 24 336
Okuma 14 20 280
Toplam İş Yükü (saat) 784

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 5 5
ÖÇ 7 5 5
ÖÇ 8 5 5
ÖÇ 9 5 5
ÖÇ 10 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek