GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055012007 İleri Regresyon Analizi Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Regresyon analizinin teorik altyapısını vermektir.


Assoc. Prof. Dr. Hakan Savaş SAZAK


1 Uyum İyiliği Analizini Yapmayı Bilme
2 Çoklu Doğrusal Regresyon Modelini Bilme
3 Kukla Değişkeninin Kullanımını Bilme
4 Regresyonda Varyans Analizi ve Hipotez Testlerini Bilme
5 Ağırlıklandırılmış En Küçük Kareler Regresyon Analizini Bilme
6 Hata Terimi Analizini Yapmayı Bilme
7 Varyans Değişkenliği ve Çoklu Bağlantı Problemi ve Çözümlerini Bilme
8 Doğrusal Olmayan Regresyon Modellerini Bilme
9 Basit Doğrusal Regresyon Modelini Bilme
10 Parametre Tahminini ve Tahmin Edicilerin Özelliklerini Bilme
11 Tam ve İndirgenmiş Modelleri Bilme


Yok


Yok


Basit Doğrusal Regresyon Modeli Parametre Tahmini Tahmin Edicilerin Özellikleri Güven Aralıkları Regresyonda Varyans Analizi ve Hipotez Testleri Uyum İyiliği Hata Terimi Analizi Ağırlıklandırılmış En Küçük Kareler Regresyon Analizi Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli Kukla Değişkeninin Kullanımı Tam ve İndirgenmiş Modeller Varyans Değişkenliği ve Çoklu Bağlantı Problemi ve Çözümleri Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Basit Doğrusal Regresyon Modeli
1 Parametre Tahmini
2 Tahmin Edicilerin Özellikleri
3 Güven Aralıkları
4 Regresyonda Varyans Analizi ve Hipotez Testleri
5 Uyum İyiliği Analizi
6 Hata Terimi Analizi
7 Ara Sınav
8 Orijinden Geçen Regresyon, Ağırlıklandırılmış En Küçük Kareler Regresyon Analizi
9 Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli
10 Kukla Değişkeninin Kullanımı
11 Tam ve İndirgenmiş Modeller
12 Varyans Değişkenliği Problemi ve Çözümü
13 Çoklu Bağlantı Problemi ve Çözümü
14 Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri
15 Final Sınavı

Draper, N.R. and Smith, H. 1981 “Applied Regression Analysis”, John Wiley & Sons, New York. Neter, J., Kutner, M.H., Nachstheim, C.J., and Wasserman, W., 1996. “Applied Linear Statistical Models”, McGraw-Hill,USA.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 70 70
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 109 109
Toplam İş Yükü (saat) 225

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 1 1 2
ÖÇ 2 4 5 4 5
ÖÇ 3 2 3 5 3 2
ÖÇ 4 5 5 4 2
ÖÇ 5 2 3 5 1 2
ÖÇ 6 4 5 5 3 5
ÖÇ 7 2 3 5 2 3
ÖÇ 8 2 4 5 5 2
ÖÇ 9 4 3 1 2
ÖÇ 10 5 5 5 2 3
ÖÇ 11 2 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek