GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055032007 İstatistiksel Kalite Kontrol ve Uygulamaları Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu derste, öğrencinin modern istatistiksel kalite kontrol teknikleri ve uygulamaları konusunda uzmanlaşmasını sağlamak amaçlanmaktadır. İleri düzeyde, istatistiksel kalite kontrol teknikleri ile ilgili bilgi verilmektedir.


Dr. Öğr. Üyesi Burcu AYTAÇOĞLU


1 Kalite geliştirmeye yönelik temel kavramları anlayabilme
2 İstatistiksel süreç kontrol yöntemlerini kullanma becerisine sahip olabilme
3 Ölçülebilen özellikler için kontol şemalarını oluşturma, kullanma ve yorumlama becerisine sahip olabilme
4 Kontrol şeması performans ölçülerini yorumlama becerisine sahip olabilme
5 Süreç yeterlilik analizlerini yapabilme
6 Süreç kontrol yöntemlerinin bilgisayar ortamında uygulamalarını kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İstatistiksel kalite kontrol- Süreç kontrolünde istatistiksel yöntemler- Ölçülebilen özellikler için kontrol şeması- Ölçülemeyen özellikler için kontrol şeması- CUSUM ve EWMA Kontrol Şemaları-Süreç Yeterlilik Analizi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders içeriği, referanslar. Motive edici örnekler
2 Kalite ve Kalite Geliştirmenin Anlamı, Kalite Geliştirme için İstatistiksel Yöntemler, Süreç kontrolünde istatistiksel yöntemler: Serpme diyagramı- Çetele diyagramı- Frekans dağılımı- Histogram, Neden-sonuç (kılçık) diyagramı- Pareto diyagramı, Kontrol şemaları
3 Ölçülebilen özellikler için Kontrol Şemaları: Ortalama kontrol şeması, R ve s Kontrol Şemaları
4 Ortalama, R ve S Kontrol Şemaları ile İlgili Bilgisayar Uygulamaları
5 Ölçülemeyen Özellikler için Kontol Şemaları: Hatalı Oranı için Kontrol Şeması (p Şeması), Hatalı Sayısı için Kontrol Şeması (np Şeması), Birimdeki Toplam Hata Sayısı için Kontrol Şeması (c Şeması), Birim Başına Ortalama Hata Sayısı için Kontrol Şeması (u Şeması)
6 Kontrol Şeması Performans Ölçüleri: Ortalama Koşu Uzunluğu (ARL), Sinyal için ortalama zaman (ATS)
7 Kontrol şeması performans analizleri, kontrol şemalarının performans ölçüleri ile değerlendirilmesi, Makale okuma ve yorumlama
8 Ara sınav
9 Zaman Ağırlıklı Kontrol Şemalarına giriş, CUSUM Kontrol şeması
10 CUSUM Kontrol Şemaları ile ilgili bilgisyar uygulamaları
11 MA ve EWMA Kontrol Şeması, bilgisayar uygulamaları
12 Süreç Yeterlilik Analizi (Cp, Cpl, Cpu, Cpk, Pp, Ppl, Ppu, Ppk)
13 Süreç Yeterlilik Analizi ile ilgili bilgisayar uygulamaları
14 Final sınavı

Ders Kitabı: -Douglas C. Montgomery, (2009), ”Introduction to Statistical Quality Control”, 6th Ed., John Wiley & Sons, Inc. Yardımcı Kitaplar: -Şenol, Ş., 2012, İstatistiksel Kalite Kontrol, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-133-390-8 -Grant, E.L., “Statistical Quality Control”, 7th Ed. Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1988


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Makale Kritik Etme 5 5 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
Okuma 13 6 78
Toplam İş Yükü (saat) 234

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 3 3 5 3
ÖÇ 2 5 3 5 5
ÖÇ 3 5 4 3 5 5
ÖÇ 4 5 4 3 5 5
ÖÇ 5 5 3 5 5
ÖÇ 6 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek