GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055052008 İleri Matematiksel İstatistik Ders 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, ileri matematiksel istatistik teorisindeki konuları incelemektir.


Prof. Dr. Onur Köksoy


1 Moment, moment çıkaran fonksiyon ve karakteristik fonksiyon bilgisi edinebilme
2 Temel kavram ve tanımları anlayabilme
3 Güven aralıklarını oluşturabilme
4 Örneklem dağılımlarını bulabilme
5 Rasgele değişkenlerin fonksiyonlarının dağılımlarını elde edebilme
6 Hipotez testlerini öğrenebilme
7 Olasılık ve istatistiğin temelini öğrenebilme
8 İstatistiksel tahmin bilgisi edinebilme


Yok


Yok


Olasılık, kesikli ve sürekli rasgele değişkenler, dağılım fonksiyonları, beklenen değer ve momentler, moment çıkaran fonksiyonlar, karakteristik fonksiyonlar, bazı özel dağılımlar, rasgele değişkenlerin fonksiyonları, konvolüsyon, örneklem dağılımları, istatistiksel tahmin, hipotez testleri, güven aralıkları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, amacı, içeriği ve kaynaklar
2 Olasılık ölçüsü ve özellikleri
3 Kesikli ve sürekli rasgele değişkenler
4 Dağılım fonksiyonları ve örnekler
5 Beklenen değer ve momentler
6 Moment çıkaran fonksiyonlar
7 Karakteristik fonksiyonlar
8 Ara sınav
9 Bazı özel dağılımlar
10 Rasgele değişkenlerin fonksiyonları
11 Konvolüsyon
12 Örneklem dağılımları
13 İstatistiksel tahmin
14 Hipotez testleri
15 Güven aralıkları
16 Final sınavı

Freund, J.E., (1992) Mathematical Statistics, Prentice-Hall International, Inc. Shao, J., (1999) Mathematical Statistics, Springer.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Problem Çözümü 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Performans 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4 5 4 4 5
ÖÇ 2 5 5 4 5 4 4 5
ÖÇ 3 4 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 4 4 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 4 5 4 4 5
ÖÇ 6 4 5 4 5 5 5 5
ÖÇ 7 5 5 4 5 4 4 5
ÖÇ 8 4 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek