GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055062004 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Öğrencilerin Çok Değişkenli İstatistiksel analiz yöntemlerini öğrenmesi ve bilgisayar ortamında uygulamalarını yapabilmesi amaçlanmıştır.


Assoc. Prof. Dr. Hakan Savaş SAZAK


1 Bilgisayar ortamında Temel Bileşenler ve Faktör Analizini yapabilir
2 Bilgisayar ortamında Çok Değişkenli Regresyon uygulamasını yapabilir
3 Bilgisayar ortamında Kümeleme Analizini yapabilir
4 Bilgisayar ortamında Çok Boyutlu Ölçekleme Analizini yapabilir
5 Bilgisayar ortamında Sınıflandırma ve Ayırma Analizini yapabilir
6 MS Excel programın kullanarak verilere gerekli işlemleri uygulamasını, verilere yönelik olarak gerekli tabloları ve grafikleri hazırlamasını bilir
7 Çok Değişkenli veride aykırı değerlerin mevcut olup olmadığını saptayabilir
8 Bilgisayar ortamında ANOVA ve MANOVA uygulamalarını yapabilir
9 Tek ve Çok Değişkenli verinin normal dağılıp dağılmadığını saptayabilir
10 Herhangi bir araştırma projesinde problemin amacına uygun olarak hangi Çok Değişkenli İstatistiksel analizin yapılacağını bilir


Yok


Yok


• Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz yöntemlerinin tanıtımı • MS Excel programının tanıtımı • MS Excel programı kullanılarak tablo hazırlanması, çeşitli istatistiksel fonksiyonların ve grafiklerin oluşturulması • MS Excel programını kullanarak Q-Q grafiğinin çizilmesi, aykırı değerlerin tespiti • MS Excel programını kullanarak verinin ortalama vektörünün, varyans kovaryans matrisinin ve Mahalanobis uzaklıklarının bulunması • MS Excel programını kullanarak Çok Değişkenli normal dağılımın kontrolü ve Box-Cox veri dönüşümü • MS Excel programını kullanarak ortalamalara yönelik testlerin yapılması ve güven aralıklarının oluşturulması • MANOVA • Çok Değişkenli Regresyon • Temel Bileşenler Analizi • Faktör Analizi • Sınıflandırma ve Ayırma Analizi • Kümeleme Analizi • Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz yöntemlerinin tanıtımı
1 MS Excel programının tanıtımı
2 MS Excel programı kullanılarak tablo hazırlanması, çeşitli istatistiksel fonksiyonların ve grafiklerin oluşturulması
3 MS Excel programını kullanarak Q-Q grafiğinin çizilmesi, aykırı değerlerin tespiti
4 MS Excel programını kullanarak verinin ortalama vektörünün, varyans kovaryans matrisinin ve Mahalanobis uzaklıklarının bulunması
5 MS Excel programını kullanarak çok değişkenli normal dağılımın kontrolü ve Box-Cox veri dönüşümü
6 MS Excel programını kullanarak ortalamalara yönelik testlerin yapılması ve güven aralıklarının oluşturulması
7 Ara sınav
8 MANOVA
9 Çok Değişkenli Regresyon
10 Temel Bileşenler Analizi
11 Faktör Analizi
12 Ayırma ve Sınıflandırma Analizi
13 Kümeleme Analizi
14 Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi
15 Final Sınavı

R. A. Johnson & D. W. Wichern, Applied Multivariate Statistical Analysis, Fifth Edition, 2002. Reha Alpar, Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Detay Yayıncılık, Dördüncü Baskı, 2013. Kazım Özdamar, Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler), Kaan Kitabevi, 2. Baskı, 1999. Hüseyin Tatlıdil, Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Akademi Matbaası, 1996.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 70 70
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 109 109
Toplam İş Yükü (saat) 225

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 0 1 2 3
ÖÇ 1 2 3 4
ÖÇ 2 1 2 1
ÖÇ 3 1 2 1
ÖÇ 4 1 2 1
ÖÇ 5 3 2 2
ÖÇ 6 2 5 5 3 5
ÖÇ 7 2 3 3
ÖÇ 8 3 5 3 3 5
ÖÇ 9 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek