GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055102007 Örnekleme Teorisi Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrenciye gelişmiş örnekleme yöntemlerini ve teorilerini ileri seviyede öğretmektir.


Öğr. Gör. Dr. Aslı KILIÇ


1 Örnekleme yöntemleri ile ilgili ayrıntılı teorik bilgi sahibi olma
2 Örnekleme teorisinde kullanılan yeni teknikler konusunda bilgi sahibi olma
3 Edinilen bilgiyi, ucuz ve iyi tahmin yapabilecek şekilde gerçek hayat problemlerine uygulayabilme becerisi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Basit rasgele örnekleme- Tabakalı örnekleme yöntemi - Küme örneklemesi -Sistematik örnekleme - Aşamalı örnekleme - Oran tahmin edicisi - Regresyon tahmin edicisi - Keyfi örnekleme


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Basit rasgele örnekleme
2 Basit rasgele örnekleme
3 Tabakalı örnekleme yöntemi
4 Tabakalı örnekleme yöntemi
5 Küme örneklemesi
6 Küme örneklemesi
7 Sistematik örnekleme
8 Ara sınav
9 Sistematik örnekleme- Aşamalı örnekleme
10 Aşamalı örnekleme
11 Oran tahmin edicisi
12 Oran tahmin edicisi-Regresyon tahmin edicisi
13 Regresyon tahmin edicisi
14 Final Sınavı

Baskan Ş. 1998. ”Araştırma Yöntemleri ve Örneklemeye Giriş”, Üniversiteliler Ofset, ISBN 975-97170-1-8, Izmir. Çıngı, H.1994. ”Örnekleme Kuramı”,2. Baskı, H.Ü. Fen Fak.Yayınları No:20, Ankara. Des Raj,1968. ”Sampling Theory”, Mc Graw Hill Company, New York. Cochran,W.G.,1975. ”Sampling Techniques” Third Edition, JohnWiley ve Sons , New York.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Problem Çözümü 12 3 36
Tartışma 12 2 24
Makale Kritik Etme 6 3 18
Bireysel Çalışma 13 3 39
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 2 26
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26
Okuma 13 2 26
Toplam İş Yükü (saat) 225

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 3 3 4 4 4 3
ÖÇ 2 5 5 3 4 4 4 3
ÖÇ 3 4 4 3 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek