GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055121998 İstatistiksel Deney Tasarımı Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin belirli bir probleme bağlı olarak deneyi planlayabilmelerini, deney için önemli değişkenleri belirleyebilmelerini, uygun deney tasarımını seçebilmelerini, deney sonucu elde edilen verilerin istatistiksel analizini yaparak elde ettikleri sonuçları yorumlayabilmelerini sağlamaktır.


Doç. Dr. Sevcan DEMİR ATALAY


1 Problemi tanımlayabilme ve ifade edebilme becerisi
2 Faktörleri ve seviyelerini belirleyebilme
3 Bağımlı değişkeni belirleyebilme
4 Bağımlı değişkeni etkileyen etkin bağımsız değişkenleri belirleyebilme
5 Kontrol edilemeyen değişkenlerin değerini en aza indirgemenin önemini kavrayış
6 Deney tasarımları arasındaki farkları kavrayış
7 Uygun deney tasarımını seçebilme
8 Rasgelelik kavramının deney tasarımındaki önemini kavrayış
9 Deney sonucu elde edilen verilerin istatistiksel analizi bilgisi
10 Tasarıma uygun model kurabilme bilgisi
11 Kurulan modelin parametrelerinin tahmini bilgisi
12 Tasarıma uygun varyans analizi tablosu oluşturabilme bilgisi
13 Modelin anlamlılığını test edebilme bilgisi
14 Analiz sonuçlarını değerlendirebilme ve yorumlayabilme becerisi

Birinci Öğretim


Yok


Temel İstatistik Bilgisi, İstatistik Bölümü mezunu dışındaki öğrenciler alabilir.


Deney Tasarımına Giriş, Temel İstatistiksel Kavramlar, Regresyon Analizi, Tek Faktörlü Deneyler, Rasgele Blok Tasarımı, Latin Kare Deney Tasarımı, Faktöriyel Deney Tasarımı, 2k Faktöriyel Tasarım, 2k Faktöriyel Tasarımda Bloklama ve Etki Karışımı


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: İçerik, Kaynaklar, Deney Düzenleme Stratejisi
2 Deney Tasarımının Tipik Uygulamaları, Deney Tasarımının Temel Prensipleri, Temel İstatistiksel Kavramlar: Olasılık dağılımları, Ortalama, Varyans ve Beklenen Değer
3 Normal Dağılım, Hipotez Testleri, Güven Aralıkları
4 Regresyon Analizi: Değişkenler Arasındaki İlişkiler, Basit Doğrusal Regresyon Modeli, Çoklu Regresyon Modeli, Model Parametrelerinin En Küçük Kareler Yöntemi ile Tahmini, Regresyon Modelinin Anlamlılık Testi
5 Tek Faktörlü Deneyler, Varyans Analizi
6 Model Parametrelerinin Tahmini, Varyansların Homojenlik Kontrolü, Bazı İstatistiksel Çıkarsamalar
7 Rasgele Blok Tasarımı, Rasgele Blok Tasarımına İlişkin Varyans Analizi, Model Parametrelerinin Tahmini ve Regresyon Modelinin Anlamlılık Testi
8 Arasınav
9 Latin Kare Tasarımı, Latin Kare Tasarımına İlişkin Varyans Analizi, Latin Kare Tasarımı için Regresyon Modeli ve Katsayılarının Tahmini
10 Faktöriyel Deney Tasarımı: Temel Tanımlar, İki Faktörlü Faktöriyel Deney Tasarımı için Varyans Analizi
11 Model Parametrelerinin Tahmini, Genel Faktöriyel Tasarım, Faktöriyel Tasarımda Bloklama
12 2:k Faktöriyel Tasarım: 2:2 Tasarım, 2:3 Tasarım
13 Genel 2:k Tasarım
14 2:k Faktöriyel Tasarımda Bloklama ve Etki Karışımı
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: Douglas C. Montgomery, Design and Analysis of Experiments, John Wiley & Sons, 1997 YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Geoffrey M. Clarke, Robert E. Kempson, Introduction to the Design and Analysis of Experiments, John Wiley & Sons, 1997 2. William Mendenhall, “Introduction to Linear Models and The Design and Analysis of Experiments”, University of Florida.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 5 8 40
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 10 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 226

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 3 4 3 4 4
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3 3 3
ÖÇ 4 3 3 3
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 4 3 3
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 4
ÖÇ 9 5 4 4
ÖÇ 10 4
ÖÇ 11 4
ÖÇ 12 4
ÖÇ 13 4
ÖÇ 14 5 3 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek