GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055232006 Sıra İstatistikleri Teorisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, bazı sıralanmış rasgele değişken modellerinin (Sıra istatistikleri, Rekor değerler, Sansürlü sıra istatistikleri gibi) dağılım teorisini vermektir.


Doç. Dr. Halil TANIL


1 Klasik Sıra İstatistiklerinin tanım bilgisi.
2 Klasik sıra istatistiklerinin marjinal ve ortak olasılık yoğunluk ve dağılım fonksiyonlarını elde edebilme.
3 Rekor Değerlerin tanım bilgisi.
4 Rekor Değerlerin marjinal ve ortak olasılık yoğunluk ve dağılım fonksiyonlarını elde edebilme.
5 k-Rekorların tanım bilgisi.
6 k-Rekorların marjinal ve ortak olasılık yoğunluk ve dağılım fonksiyonlarını elde edebilme.
7 II.Tür Kademeli Sansürlenmiş Sıra İstatistiklerinin tanım bilgisi.
8 II.Tür Kademeli Sansürlenmiş Sıra İstatistiklerinin marjinal ve ortak olasılık yoğunluk ve dağılım fonksiyonlarını elde edebilme.
9 Dağılımdan-bağımsız istatistik tanım bilgisi.
10 Genelleştirilmiş Sıra İstatistiklerinin tanım bilgisi.
11 Enyüksek-m-skorun marjinal ve ortak olasılık yoğunluk ve dağılım fonksiyonlarını elde edebilme.
12 Enyüksek-m-skor listeleri tanım bilgisi.
13 Genelleştirilmiş Sıra İstatistikleri ile içerdiği alt modeller arasındaki ilişki bilgisi.
14 Aşan İstatistik tanım bilgisi.
15 Dağılımdan-bağımsız istatistiğin olasılık fonksiyonunu elde edebilme.
16 Aşan istatistiklerin olasılık fonksiyonlarını elde edebilme.
17 Dual genelleştirilmiş Sıra İstatistiklerinin tanım bilgisi.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sıra istatistikleri, Rekor değerler, k-rekorlar, Enyüksek-m-skor listeleri, Sansürlenmiş sıra istatistikleri, Genelleştirilmiş sıra istatistikleri, Dual genelleştirilmiş sıra istatistikleri, Yineleme ilişkileri, Dağılım-bağımsız istatistikler, Aşan istatistikler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sıra istatistiklerinin tanımı ve uygulama alanları.
2 Sıra istatistiklerinin dağılım teorisi.
3 Rekor değerlerin tanımı ve uygulama alanları.
4 Rekor değerlerin dağılım teorisi.
5 k-rekorlar ve uygulama alanları.
6 k-rekorların dağılım teorisi.
7 Enyüksek-m-skor listeleri ve uygulama alanları.
8 Enyüksek-m-skor listelerinin dağılım teorisi
9 ARASINAV
10 Sansürlenmiş sıra istatistikleri ve uygulama alanları.
11 Sansürlenmiş sıra istatistiklerinin dağılım teorisi.
12 Genelleştirilmiş sıra istatistikleri ve Dual genelleştirilmiş sıra istatistikleri.
13 Dağılımdan –bağımsız istatistikler.
14 Aşan İstatistikler.
15 Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar.
16 FİNAL

1. David, H.A., 1970. “Order Statistics”, John Wiley & Sons, Inc. 2. Kamps, U., 1995. “A Concept of Generalized Order Statistics”, Stuttgart:Teubner, 1995.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 2 1 2
Derse Katılım 14 3 42
Makale Kritik Etme 1 25 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
Quiz için Bireysel Çalışma 2 20 40
Ev Ödevi 4 14 56
Toplam İş Yükü (saat) 249

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3 5
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3 5
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 3 5
ÖÇ 7 3
ÖÇ 8 3 5
ÖÇ 9 3
ÖÇ 10 3
ÖÇ 11 3 5
ÖÇ 12 3
ÖÇ 13 3 4 5
ÖÇ 14 3
ÖÇ 15 3 5
ÖÇ 16 3 5
ÖÇ 17 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek