GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055252007 İstatistiksel Hesaplama Yöntemleri Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


İstatistiksel paket programlarında mevcut olmayan özel yöntemlerin uygulanmasının ve simülasyonlarının bilgisayar ortamında nasıl yapılacağı öğretilecektir. Bunun dışında Matlab programında mevcut olan istatistiksel modüller yardımı ile çeşitli istatistiksel analiz yöntemleri de uygulanacaktır.


Assoc. Prof. Dr. Hakan Savaş SAZAK


1 Matlab programını bilme
2 Matlabda istatistiksel toolbox kullanımını bilme
3 Matlabda istatistiksel programlamayı bilme
4 Örnekleme terminolojilerini ve örnekleme dağılımını bilme
5 Monte Carlo yöntemi ile simülasyon yapabilme
6 Çeşitli tahmin edicilerin Monte Carlo yöntemi ile karşılaştırılmasını yapabilme
7 İstatistiksel dağılımlar arası geçişleri bilme
8 Rasgele değişken üretme tekniklerini bilme
9 Q-Q grafiğini, kutu grafiğini ve serpme diyagramını oluşturabilme
10 Bootstrap yöntemini bilme ve uygulayabilme
11 Veri setinin histogramını kullanarak verinin olasılık yoğunluk fonksiyonunu araştırabilme
12 Çeşitli testlerin güçlerinin hesaplanmasını, simule edilmiş değerlerle karşılaştırılmasını ve grafiklerinin çizdirilmesini yapabilme


Yok


Yok


Matlab programına giriş, genel kavramlar Matlabda matris işlemleri ve grafik teknikleri Matlabda istatistiksel toolbox kullanımı Matlabda istatistiksel programlama Örnekleme terminolojileri, örnekleme dağılımı Monte Carlo yöntemi ile simülasyon Çeşitli tahmin edicilerin Monte Carlo yöntemi ile karşılaştırılması İstatistiksel dağılımlar arası geçişler, rasgele değişken üretme teknikleri Q-Q grafiği, kutu grafiği, serpme diyagramı Bootstrap yöntemi Veri setinin histogramı kullanılarak verinin olasılık yoğunluk fonksiyonunun araştırılması Çeşitli testlerin güçlerinin hesaplanması, simule edilmiş değerlerle karşılaştırılması ve grafiklerinin çizdirilmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Matlab programına giriş, genel kavramlar
1 Matlabda matris işlemleri ve grafik teknikleri
2 Matlabda istatistiksel toolbox kullanımı
3 Matlabda istatistiksel programlama
4 Matlabda istatistiksel programlama (devam)
5 Örnekleme terminolojileri, örnekleme dağılımı
6 Monte Carlo yöntemi ile simülasyon
7 Çeşitli tahmin edicilerin Monte Carlo yöntemi ile karşılaştırılması
8 Ara sınav
9 İstatistiksel dağılımlar arası geçişler, rasgele değişken üretme teknikleri
10 Rasgele değişken üretme teknikleri (devam)
11 Q-Q grafiği, kutu grafiği, serpme diyagramı
12 Bootstrap yöntemi
13 Veri setinin histogramı kullanılarak verinin olasılık yoğunluk fonksiyonunun araştırılması
14 Çeşitli testlerin güçlerinin hesaplanması, simule edilmiş değerlerle karşılaştırılması ve grafiklerinin çizdirilmesi
15 Final sınavı

Computational Statistics Handbook with MATLAB (Martinez, W.L. & Martinez, A.R., 2002., Chapman & Hall/CRC) Understanding Robust and Exploratory Data Analysis (Hoaglin, D.C., Moesteller, F. & Tukey, J.W., 1983, John Wiley & Sons Inc.) The Matlab 5 Handbook (Enander, E.P. & Sjöberg, A., 1999, Addison-Wesley) Computational Statistics (Givens, G. H. & Hoeting, J.A., 2005, Wiley-Interscience)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 70 70
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 109 109
Toplam İş Yükü (saat) 225

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 0 3 3 2
ÖÇ 1 2 2 2
ÖÇ 2 3 3 3
ÖÇ 3 2 3 2
ÖÇ 4 3 5 4 4
ÖÇ 5 3 5 4 5
ÖÇ 6 4 5 4 2 1
ÖÇ 7 1 3 3 1
ÖÇ 8 2 3 3 3
ÖÇ 9 2 1 1
ÖÇ 10 1 4 5 3 2
ÖÇ 11 4 4 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek