GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055282010 İstatistiksel Simülasyon Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, istatistiksel simülasyon konularını incelemektir.


Öğr. Grv. Dr. Aslı Kılıç


1 Algoritma tasarlayabilme ve değerlendirebilme
2 Bilgisayar programı yazabilme bilgi ve becerisi
3 Program çıktı sonuçlarını anlayabilme ve yorumlayabilme
4 Temel kavram ve tanımları anlayabilme
5 İstatistiksel simülasyon bilgisi edinebilme
6 Bazı dağılım modellerinden rasgele sayı üretebilme
7 Probleme yönelik çözüm yaklaşımları sunabilme
8 Gerçek hayattaki problemleri simülasyon ile irdeleyebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sistem, model, simülasyon, bazı deneylerin simülasyonu, Monte-Carlo integrasyonu, düzgün dağılmış rasgele sayıların üretilmesi, rasgele sayı üreteçleri, üretilen sayıların bazı özelliklerinin istatistiksel olarak incelenmesi, dağılımlardan rasgele sayı üretilmesi, ters dönüşüm yöntemi, kabul-red yöntemi, ayrışım yöntemi, bazı kesikli ve sürekli dağılımlardan rasgele sayı üretme, çok değişkenli dağılımlardan sayı üretme, bazı simülasyon örnekleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, amacı, içeriği ve kaynaklar
2 Sistem, model ve simülasyon
3 Bazı deneylerin simülasyonu
4 Monte-Carlo integrasyonu
5 Düzgün dağılmış rasgele sayıların üretilmesi
6 Rasgele sayı üreteçleri
7 Üretilen sayıların bazı özelliklerinin istatistiksel olarak incelenmesi
8 Ara sınav
9 Dağılımlardan rasgele sayı üretilmesi
10 Ters dönüşüm yöntemi
11 Kabul-red yöntemi
12 Ayrışım yöntemi
13 Bazı kesikli ve sürekli dağılımlardan rasgele sayı üretme
14 Çok değişkenli dağılımlardan sayı üretme
15 Bazı istatistiksel simülasyon programı örnekleri
16 Final sınavı

Johnson, M.E., (1987) Multivariate Statistical Simulation, John Wiley&Sons, Inc. Kheir, N.A., (1988) Systems Modelling and Computer Simulation, Marcel Dekker.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Problem Çözümü 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Performans 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 5 5 2
ÖÇ 2 4 4 5 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3 3
ÖÇ 5 3 5 4
ÖÇ 6 4 3 3
ÖÇ 7 5 4
ÖÇ 8 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek