GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055312010 Zaman Serileri Analizi Seçmeli Ders Grubu 1 1 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin bir rasgele değişkendeki değişimi zaman açıklayıcı değişkenini kullanarak açıklayabilmesini, zamana bağlı olarak yapılan farklı modelleme yaklaşımları arasındaki farkı kavrayabilmesini ve otoregresif veri setlerine uygulanabilecek zaman serileri modellerinin öğrenmelerinin sağlanmasıdır.


Assoc. Prof. Dr. Sevcan Demir Atalay


1 Bir veri setine en uygun olan modelin parametrelerini bilgisayar yardımıyla tahminleyebilme
2 Hangi tür verilerin zaman serisi olarak adlandırılabileceğini kavrayabilme
3 Zaman serisi veri setini bileşenlerine ayırma ve bileşenler arasındaki farkları ayırt edebilme
4 Otoregresif zaman serisi verisini diğer verilerden ayırt edebilme
5 Bir otoregresif zaman serisi verisinin uyabileceği alternatif modelleri tanıyabilme
6 Gerçek bir veri setinin uyabileceği modellerden uygun olanını seçebilme
7 Elde edilen modelin uygun olarak nitelendirilebilmesi için gereken varsayımları bilme ve kontrol edebilme
8 Veri seti için en uygun modeli kullanarak gelecek için istatistiksel olarak anlamlı tahminler yapabilme ve yorumlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Zaman serisi hakkında genel bilgiler. Farklı zaman serisi modelleri ve bu modellere ilişkin temel özellikler. Zaman serisi modellerinin katsayılarının tahminlenme yöntemi. Veri setlerinin durağanlık analizi. Zaman serisi modellerinin uygunluğunu kontrol için istatistiksel yaklaşımlar. Uygun model yardımıyla geleceğe dönük tahminleme yapma ve yorumlama.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genel bilgiler, zaman serisi verisi, temel modelleme ilkeleri, stokastik modellemenin prensipleri.
2 Zaman serisi verisinin bileşenlerinin tanımlanması.
3 Otoregresif (AR) zaman serisi modelinin tanımı ve özellikler.
4 Hareketli ortalama (MA) zaman serisi modelinin tanımı ve özellikler.
5 Otoregresif-Hareketli ortalama (ARMA) zaman serisi modelinin tanımı ve özellikler.
6 Durağan olmayan Otoregresif-Hareketli ortalama (ARIMA) zaman serisi modelinin tanımı ve özellikler.
7 Veri setlerinin durağanlığına ilişkin testler.
8 Arasınav
9 Box – Jenkins yönteminin temel teorik yapısı ve özellikleri. Box – Jenkins yöntemi ile tahminleme.
10 Box - Jenkins yönteminin uygulamaları
11 Box - Jenkins yönteminin uygulamaları
12 Birim Kök Testi
13 Mevsimsel Zaman Serileri Analizi
14 Mevsimsel Zaman Serileri Analizi
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. Ekonometrik Zaman Serileri Analizi EViews Uygulamalı, M. Sevüktekin ve M. Nargeleçekenler, Nobel Yayın, 2007. 2. Zaman Serileri Analizi, H. Bozkurt, Ekin Kitabevi, 2007. YARDIMCI KİTAPLAR: 3. Zaman Serileri Analizi (Birim Kökler ve Kointegrasyon), Y. Akdi, Bıçaklar Kitabevi, 2003. 4. Time Series Analysis and Its Applications With R Examples, R.H. Shumway and D.S. Stoffer, Springer, 2006. 5. Statistical Methods for Forecasting, B. Abraham and J. Ledolter, John Wiley and Sons, Inc. Publication, 2005.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 15 3 45
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 15 4 60
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Performans 13 3 39
Toplam İş Yükü (saat) 210

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 4 4
ÖÇ 2 3 4 3 4 3
ÖÇ 3 2 3 4
ÖÇ 4 3 3 4
ÖÇ 5 3 3 4
ÖÇ 6 4 4 3 4 4 4
ÖÇ 7 3 4
ÖÇ 8 4 3 4 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek