GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055342010 Parametrik Olmayan İstatistik Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin örneklemin alındığı kitle parametresinin bilinmediği yada belirli bir dağılım varsayımının yapılamadığı durumlarda verilerin analizinde kullanılan parametrik olmayan teknikleri tanımalarını sağlamaktır.


Doç. Dr. Sevcan DEMİR ATALAY


1 İki örneklem testlerinin varsayımlarını kavrayış
2 İki farklı örneklemin aynı kitleden gelip gelmediğini test edebilme bilgisi
3 Kantil tanımı bilgisi
4 Sıra istatistikleri tanımı bilgisi
5 Tek örneklem testlerinin varsayımlarını kavrayış
6 Örneklemden elde edilen bilgiyi kullanarak örneklemin, ait olduğu düşünülen kitleden gelip gelmediğini test edebilme bilgisi
7 Parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel çıkarsama arasındaki farkı ayıredebilme
8 Sıra istatistikleri tanımı bilgisini kullanarak çeşitli sıra istatistiklerinin dağılımlarının elde edilebilmesi bilgisi
9 Ardıl gözlemlerden oluşan veri dizisinin rasgeleliğini test edebilme bilgisi
10 Herhangibir F dağılımından alınan bir örneklemin medyanının belirli bir değere eşit olup olmadığını test edebilme bilgisi
11 Ardıl gözlemlerden oluşan veri dizisi üzerinde çeşitli istatistikler tanımlayabilme bilgisi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kantil Fonksiyonu, Empirik Dağılım Fonksiyonu, Sıra İstatistikleri, Rasgelelik Testleri, Uyum İyiliği Testleri, Tek Örneklem Testleri, İki Örneklem Testleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: İçerik, Kaynaklar, Giriş
2 Kantil Fonksiyonu, Empirik Dağılım Fonksiyonu
3 Sıra İstatistikleri: r. Sıra istatistiğinin dağılımı, Olasılık – İntegral Dönüşümü, Sıra istatistiklerinin Ortak Dağılımı
4 Medyan ve Örneklem Açıklığının Dağılımı, Sıra istatistiklerinin Momentleri
5 Rasgelelik Testleri: Toplam Tekrar Sayısının Tam Dağılımı Ve Momentleri
6 En Uzun Tekrar İstatistiğinin Dağılımı, Tekrar İstatistiklerine Dayalı Testler
7 Uyum İyiliği Testleri: Ki – kare Uyum İyiliği Testi
8 Arasınav
9 Tek Örneklem Kolmogorov – Simirnov İstatistiği
10 Tek Örneklem Testleri: İşaret Testi
11 Wilcoxon İşaretlenmiş – Sıra Sayıları Testi
12 İki Örneklem Testi: Wald – Wolfowitz Run Testi
13 Kolmogorov – Simirnov İki Örneklem Testi
14 Medyan Testi
15 Mann – Whitney U Testi
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: J.D. Gibbons, S. Chakraborti, Nonparametrik Statistical Inference, Marcel Dekker, 2003


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 15 3 45
Bireysel Çalışma 15 4 60
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 10 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 234

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3 3
ÖÇ 3 2 2 3
ÖÇ 4 2 2 2 2 3
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 3 3
ÖÇ 7 3 3 3 2 4
ÖÇ 8 2 3 2 2 2
ÖÇ 9 3 3 3 3
ÖÇ 10 3 3
ÖÇ 11 3 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek