GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055402010 İleri Süreç Kontrol Yöntemleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Öğrenciyi modern iş hayatında kalite ve kalite iyileştirmenin önemi konusunda bilinçlendirmek, istatistiksel süreç kontrol teknikleri konusunda uzmanlaştırmak.


Dr. Öğr. Üyesi Burcu AYTAÇOĞLU


1 İstatistiksel süreç kontrol tekniklerinin işletmeler açısından önemini kavramak
2 Çok Değişkenli İstatistiksel süreç kontrolünü kavrayabilme
3 Süreç kontrolümde kullanılan yeni teknikler hakkında bilgi sahibi olma
4 Süreç kontrolünde otokorelasyonlu veriler olduğu durumda analiz yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Süreç kontrolünde istatistiksel yöntemler- Otokorelasyonlu verilerde istatistiksel süreç kontrolü- Zaman ağırlıklı kontrol şemaları (EWMA, CUSUM, MA) - Çok değişkenli İstatistiksel Süreç Kontrolü- Doğrusal İlişkili Verilerin İzlenmesi ve Kontrolü


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Süreç Kontrolünde İstatistiksel Yöntemler ile ilgili genel tekrar
2 Otokorelasyonlu verilerde istatistiksel süreç kontrolü
3 Otokorelasyonlu verilerde istatistiksel süreç kontrolü ile ilgili makalelerin incelemesi
4 Otokorelasyonlu verilerde istatistiksel süreç kontrolü ile ilgili makalelerin incelemesi
5 Zaman ağırlıklı kontrol şemalarına giriş
6 Zaman ağırlıklı kontrol şemaları - EWMA
7 Zaman ağırlıklı kontrol şemaları - CUSUM
8 Ara sınav
9 Zaman ağırlıklı kontrol şemaları - MA
10 Çok Değişkenli İstatistiksel Süreç Kontrolüne giriş
11 Çok Değişkenli İstatistiksel Süreç Kontrolü ile ilgili makalelerin incelenmesi
12 Doğrusal İlişkili Verilerin İzlenmesi ve Kontrolü
13 Doğrusal İlişkili Verilerin İzlenmesi ve Kontrolü ile ilgili makalelerin incelenmesi
14 Final sınavı

Grant, E.U., Statistical Quality Control Montgomery, D.C., Introduction to Statistical Quality ControlYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 12 3 36
Problem Çözümü 10 2 20
Tartışma 12 2 24
Örnek Vaka İncelemesi 6 2 12
Makale Kritik Etme 6 2 12
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 3 18
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
Okuma 13 2 26
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 3 4 5 4
ÖÇ 2 5 5 3 5 5
ÖÇ 3 5 5 3 5 5
ÖÇ 4 5 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek