GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055462010 Doğrusal Olmayan Optimizasyon Problemleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin en iyileme kavramını anlamasını, doğrusal olmayan en iyileme problemlerinin teorik temellerini kavramasını ve bu türden problemleri çözen bazı yöntemleri anlayabilmesini sağlamaktır.


Assist. Prof. Dr. Ali Mert


1 Oluşturulan bir doğrusal olmayan en iyileme problemini grafiksel olarak ifade edebilme
2 Doğrusal olmayan en iyileme problemlerine ilişkin modelleri oluşturabilme
3 Herhangi bir doğrusal olmayan en iyileme problemini çözmek için en uygun yöntemi seçebilme
4 Herhangi bir doğrusal olmayan en iyileme problemini en uygun yöntemi kullanarak çözebilme
5 Herhangi bir doğrusal olmayan en iyileme problemini çözen bir yöntemi algoritmik olarak ifade edebilme
6 Çözümü verilmiş bir doğrusal olmayan en iyileme probleminin çözümüne ilişkin yorum yapabilme
7 Doğrusal olmayan en iyileme problemlerine ilişkin temel bilgileri düzgün bir şekilde ifade edebilme
8 Doğrusal olmayan en iyileme problemlerini diğer tipteki en iyileme problemlerinden ayırt edebilme


Yok


Yok


Doğrusal olmayan en iyileme hakkında genel bilgiler. Optimallik koşulları. Çok değişkenli kısıtlı problemler için problem çözme yaklaşımları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genel bilgiler, doğrusal olan ve olmayan en iyilemenin tanımları.
2 Doğrusal olmayan programlamanın temel ilkeleri.
3 Doğrusal olmayan optimizasyon problemlerinin modellenmesi.
4 Fritz John ve Kuhn – Tucker optimallik koşulları.
5 Kısıt sınırlama yaklaşımı.
6 Lagrange anlamda ikillik.
7 Eğer noktası optimallik koşulları.
8 Arasınav
9 Zoutendijk Yöntemi.
10 Rosen Yöntemi.
11 Ayrık Programlama.
12 Kuadratik Programlama.
13 Geometrik Programlama.
14 Doğrusal Kombinasyonlar Yöntemi.
15 Stokastik Programlama.
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. Yöneylem Araştırması, H. A. TAHA (Çevirenler: Ş. A. BARAY ve Ş. ESNAF), 5. Basım, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2005. 2. Doğrusal Olmayan Programlama, G. ORAL, Akademi Matbaası, Ankara, 1989. YARDIMCI KİTAPLAR: 3. Nonlinear Programming Theory and Algorithms, M.S. BAZARAA and C.M. SHETTY, John Wiley and Sons, 1989. 4. Tamsayılı Programlama, M.A. Bakır ve B. Altunkaynak, 1. Baskı, Nobel Yayın, 2003. 5. D.M. Himmelblau, Applied Nonlinear Programming, McGraw – Hill, 1972.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 1 20 20
Bireysel Çalışma 14 9 126
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Performans 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 247

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 2
ÖÇ 3 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek