GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055042015 Biyoistatistik Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


İstatistik ve biyoistatistik yöntemlerle ilgili kavramları vermek ve bunların bazı istatistiksel hazır yazılım programları ile analizini yapabilmek.


Doç.Dr.Hayal BOYACIOĞLU


1 Tıpta araştırma sürecini tanımlayabilmek
2 Araştırmalarda gerekli olan verileri düzenleyebilmek
3 Verileri biyoistatistik yöntemleri kullanarak çözümleyebilmek
4 İstatistik sonuçları yorumlayabilmek

Birinci ÖğretimYok


Tıpta Çalışma Düzenleri, Tanı Testleri, Sağlık Ölçütleri, Yaşam Analizleri, Lojistik Regresyon Analizi, Poisson Regresyon Analizi, Faktör Analizi, Kümeleme Analizi, Meta Analizi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İstatistik, Biyoistatistik İle İlgili Temel Kavramlar
2 Tıpta Çalışma Düzenleri
3 Vaka Kontrol Araştırmaları
4 Cohort, Kesitsel Araştırmalar
5 Deneysel ve Metodolojik Araştırmalar
6 Randomizasyon
7 Tanı Testleri
8 Arasınav
9 Sağlık Ölçütleri
10 Yaşam Analizleri
11 Lojistik Regresyon Analizi
12 Poisson Regresyon Analizi
13 Faktör Analizi
14 Kümeleme Analizi
15 Meta Analizi
16 Final Sınavı

1. Dawson B, Trapp R.G., “Basic and Clinical Biostatistics” (2001), McGraw-Hill 2. Sümbüloğlu K, Akdağ B., “İleri Biyoistatistiksel Yöntemler”(2009), Hatiboğlu YayınlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 11 6 66
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 16 4 64
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 16 4 64
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 3 4 4 5 4
ÖÇ 2 5 3 4 4 5 4
ÖÇ 3 5 3 4 4 5 4
ÖÇ 4 5 3 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek