GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055082015 Mühendislik Bilimleri İçin İstatistik Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu derste öğrenciler istatistik ve olasılığın temellerini öğreneceklerdir. Bu dersin amacı öğrencilerin temel olasılık ve istatistik kavramlarını öğrenmelerinin yanında, kendi alanlarıyla ilgili olan problemlere olasılıksal ve istatistiksel yaklaşımları uygulayabilmelerinin sağlanmasıdır. Bundan dolayı dersin kapsamında işlenen örnekler mühendislik bilimlerinde karşılaşılan problemler ve örnek vakalar olacaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Funda İŞÇİOĞLU


1 Olasılık, rasgele değişken, olasılık dağılımı, bileşik olasılık dağılımı gibi temel kavramları anlayabilme
2 Farklı olasılık dağılımlarını kavrayabilme
3 Tanımlayıcı istatistikleri sayısal yöntemler ve grafik yöntemler kullanarak hesaplayıp yorumlayabilme
4 Nokta ve aralık tahmini kavramlarını kavrayabilme
5 İstatistiksel hipotez testini kavrayabilme
6 Regresyon modelini ifade edebilme
7 Farklı deney tasarımı modellerini kavrayabilme
8 Mühendislik problemlerinin çözüm sürecinde istatistiksel araç ve metodları kullanabilme
9 İstatistiksel bir paket programını veriyi özetlemek ve istatistiksel yöntemleri uygulayabilmek için kullanabilme

Birinci ÖğretimYok


Bu ders kapsamında mühendislikte istatistiğin yeri, olasılık, kesikli ve sürekli rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları, bileşik olasılık dağılımları, rasgele örneklem ve veri özetleme, parametrelerin nokta tahmini, tek ve çift örneklemler için istatistiksel güven aralığı ve hipotez testleri, basit lineer regresyon ve korelasyon analizi, çoklu lineer regresyon, Tek faktörlü deney tasarımı ve analizi, Çok faktörlü deney tasarımı ve analizi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mühendislikte İstatistiğin Yeri
2 Olasılık Kavramı ve Olasılıkla ilgili Temel Bilgiler
3 Kesikli Rasgele Değişkenler ve Olasılık Dağılımları
4 Sürekli Rasgele Değişkenler ve Olasılık Dağılımları
5 Birleşik Olasılık Dağılımı
6 Rasgele Örnekleme ve Veri Özetleme
7 Örnekleme Dağılımları, Parametrelerin Nokta Tahmini
8 Vize
9 Tek Örneklem için İstatistiksel Güven Aralığı
10 Tek Örneklem için Hipotez Testi,
11 İki Örneklem için İstatistiksel Çıkarsama
12 Basit Lineer Regresyon ve Korelasyon Analizi
13 Çoklu Lineer regresyon
14 Tek Faktörlü Deneylerin Tasarımı ve Analizi: ANOVA
15 Çok Faktör Söz Konusu Olduğunda Deney Tasarımı
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Applied Statistics and Probability for Engineers, Douglas C. Montgomery, George C. Runger, Fourth Edition, 2006. Önerilen Kaynaklar: Probability and Statistics for Engineering and the Sciences,Jay L. Devore, Seventh Edition, 2008.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Problem Çözümü 12 1 12
Tartışma 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 4 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 80 80
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2 4 5
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4
ÖÇ 5 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 4 4
ÖÇ 8 5 5 5 5
ÖÇ 9 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek