GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055142015 Sistem Simulasyonu Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, kesikli olay sistem simulasyonu ile ilgili teori ve yöntemleri öğretmek ve bir benzetim dili kullanarak farklı özellikteki süreçlerin modellerini geliştirme ve analiz etme becerisi kazandırmaktır.


Öğr. Grv. Dr. Aslı KILIÇ


1 Kesikli olay sistem simulasyonunu bilme
2 Benzetim modellerinin sağlaması ve doğrulamasını yapabilme yeteneği
3 Farklı sistemlerin benzetimini ve analizini yapabilme yeteneği
4 Girdi analizi yapabilme yeteneği
5 Çıktı analizi yapabilme yeteneği
6 Uygun ölçütlerle sistem performansını değerlendirebilme yeteneği

Birinci ÖğretimYok


Bu ders kesikli olay sistem benzetiminde temel kavramlar, rastgele sayı ve değişken türetimi, benzetim modellerinin doğrulanması ve gerçeklenmesi, girdi ve çıktı analizi, benzetimde deney tasarımı gibi konuları içerir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Benzetim modelleme ile ilgili temel kavramlar
2 Kesikli olay benzetimi ile ilgili temel kavramlar
3 Benzetim örnekleri
4 Rastgele değişken türetme
5 Girdi analizi
6 Girdi analizi
7 Benzetim modellerinin geçerliliğinin sağlanması ve doğrulanması
8 Ara sınav
9 Çıktı analizi
10 Çıktı analizi
11 Kuyruk modellerinin benzetimi
12 Kuyruk modellerinin benzetimi
13 Kuyruk modellerinin benzetimi
14 Alternatif sistemlerin karşılaştırılması
15 Alternatif sistemlerin karşılaştırılması
16 Final sınavı

• Discrete-Event System Simulation, Jerry Banks & John S. Carson, II, Prentice Hall • Simulation Modeling Handbook- A Practical Approach, Christopher A. Chung, CRC Press. • Simulation with ARENA, WD Kelton, RP Sadowski and DA Sadowski, McGraw Hill Inc.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 2 28
Örnek Vaka İncelemesi 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60
Okuma 14 3 42
Rapor 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4 4 3
ÖÇ 2 5 4 4 4
ÖÇ 3 5 5 4 4
ÖÇ 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek