GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055092015 İstatiksel Güvenilirlik Analizi Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin literatürdeki güvenilirlik kavramlarını öğrenerek, güvenilirlik analizinde kullanılan mevcut sistem modellerini anlayabilmeleri ve bu modellerin güvenilirlik hesaplamaları için gerekli yöntemleri kullanabilmelerinin sağlanmasıdır. Ayrıca farklı sistem modelleri sözkonusu olduğunda güvenilirlik analizlerini yapabilme becerilerinin geliştirilmesidir.


Dr. Öğr. Üyesi Funda İŞÇİOĞLU


1 Güvenilirliği kavrayabilme
2 Güvenilirliğin matematiksel temelini oluşturabilme,
3 Güvenilirliği istatistiksel yöntemler ile hesaplayabilme,
4 Dinamik güvenilirlik hesaplamalarının kavranması
5 Farklı sistem modellerinin güvenilirlik hesaplamalarının yapılabilmesi

Birinci ÖğretimYok


Güvenilirlik matematiği ile ilgili temel kavramlar, temel sistem güvenilirlik modelleri, sistem güvenilirliği için genel hesaplama yöntemleri, farklı sistem yapıları ve güvenilirlik hesaplamaları, yaşam zamanı dağılımları, dinamik güvenilirlik analizi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Güvenilirlik analizine giriş, güvenilirlik önemi, geliştirilmesi, kalite ve güvenilirlik, güvenilirlik ve geçerlilik, risk ve güvenilirlik verileri ile ilgili kavramlar
2 Güvenilirliğin matematiksel temeli
3 Güvenilirliğin matematiksel temeli
4 Güvenilirlik Kavramları ve Terminolojisi
5 Yaşam zamanı dağılımları ve Güvenilirlik Karakteristikleri
6 Etki-Dayanıklılık Modelleri
7 Sistem Güvenilirliği: Tek-bileşenli Sistem modeli, Seri Sistem modeli, Paralel Sistem Modeli, Paralel-Seri Sistem Modeli, Seri-Paralel Sistem Modeli,
8 Arasınav
9 Sistem Güvenilirlik Hesaplama Yöntemleri
10 Sistem Güvenilirlik Hesaplama Yöntemleri
11 Farklı Sistem Modelleri ve Güvenilirlik Hesaplamaları: n’den k çıkışlı sistemler, ardıl n’den k çıkışlı sistemler, F ve G sistem yapıları
12 Dinamik Sistem Yapıları ve Güvenilirlik Analizi
13 Güvenilirlik ile ilgili literatürdeki mevcut çalışmaların incelenmesi
14 Güvenilirlik ile ilgili literatürdeki mevcut çalışmaların incelenmesi
15 Güvenilirlik ile ilgili literatürdeki mevcut çalışmaların incelenmesi
16 Final Sınavı

Way Kuo and Ming, J. Zuo, “Optimal Reliability Modelling:Principles and Applications”,2002, John Wiley ve Sons, Inc. Alessandro Birolini, “Reliability Engineering:Theory and Practice”, 2013, Seventh Edition, ISBN 978-3-642-39535-2 (e-book), Springer. Anatoly Lisnianski and Gregory Levitin, “Multi-state System Reliability:Assessment: Optimization and Applications”, 2003, World Scientific, Vol 6, Series on Quality , Reliability ve Engineering Statistics.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Problem Çözümü 10 1 10
Soru-Yanıt 14 3 42
Makale Kritik Etme 3 3 9
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 3 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60
Toplam İş Yükü (saat) 212

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek