GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055112015 Bulanık Mantık ve Olasılık Seçmeli Ders Grubu 1 1 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bulanık mantık, insan mantık çıkarım sistemlerini lineer ve karmaşık olmayan bir biçimde modeller. Bu derste bulanık mantığın temel ilkelerinden bahsedilmektedir. Dahası bulanık mantık kullanılarak geliştirilen istatistiksel yöntemler anlatılmaktadır.


Assoc. Prof. Ali MERT


1 Bulanık mantık ile ilgili temel bilgileri öğrenmek
2 Bulanık ve klasik istatistiksel yöntemler arasındaki farkı öğrenmek.
3 Bulanık istatistiksel yöntemlerin nasıl uygulanacağını öğrenmek.Yok


Bulanık kümeler ve ifade şekilleri. Üyelik fonksiyonları çeşitleri. Bulanık sayının tanımı ve ifade ediliş şekilleri. Bulanık kümeler üzerindeki işlemler ve bulanık aritmetik. Bulanık olasılık teorisi. Bulanık rasgele değişken ve türleri. Bulanık kuyruk teorisi. Bulanık Markov Zincirleri. Birleşik bulanık olasılık dağılışları. Bulanık rasgele değişkenlerin fonksiyonları. Kitle parametrelerinin bulanık tahmin edicileri. Bulanık hipotez testi. Bulanık regresyon analizi. Bulanık zaman serileri analizi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bulanık Sistemlerin Güncel Uygulamaları
2 Bulanık Kümeler ve Temel Tanımlar
3 Bulanık Olasılık Teorisi
4 Kesikli Bulanık Rasgele Değişkenler
5 Bulanık Kuyruk Teorisi
6 Bulanık Markov Zincirleri
7 Sürekli Bulanık Rasgele Değişkenler
8 Ara sınav
9 Birleşik Bulanık Olasılık Dağılışları
10 Bulanık Rasgele Değişkenlerin Fonksiyonları
11 Kitle Parametrelerinin Bulanık Tahmincileri
12 Bulanık Hipotez Testi
13 Bulanık Hipotez Testi
14 Bulanık Regresyon Analizi
15 Bulanık Zaman Serileri Analizi
16 Final

• J.J. Buckley, Fuzzy Probability and Statistics, Springer – Verlag Berlin, 2006. • H.T. Nguyen and B. Wu, Fundamentals of Statistics with Fuzzy Data, Springer – Verlag Berlin, 2006. • D. Dubois and H. Prade (edt.), Fundamentals of Fuzzy Sets, Kluwer Academic Publishers, 2000. • J.J. Buckley, Fuzzy Probabilities: New Approach and Applications, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
Toplam İş Yükü (saat) 126

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 0 4
ÖÇ 1 4 3
ÖÇ 2 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek