GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055422018 Kategorik Veri Çözümlemesi Seçmeli Ders Grubu 1 2 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Kategorik değişkenleri belirlemek ve modellemek, bu modellerin istatistiksel paket programları yardımıyla uygulanmasını sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Özge ELMASTAŞ GÜLTEKİN


1 Kategorik değişkeni tanıyabilme becerisi.
2 Lojistik ve log-lineer modelleri anlayabilme
3 Bilgisayar paket programlarını kullanarak kategorik veri analizini uygulayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kategorik (Nitel) değişkenleri belirleme ve sınıflandırma, kategorik değişkenleri modelleme, olumsallık tabloları oluşturma, lojistik regresyon ve log-lineer modellerini kurma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kategorik veri çözümlemesine giriş ve temel kavramlar
2 Kategorik veri için dağılımlar, Binom, Poisson ve Multinomial dağılım
3 Olumsallık tablolarının tanımlanması
4 Bağımsızlık ve Homojenlik testleri
5 2×2 ve i×j Olumsallık Tabloları
6 Olumsallık tablolarının bilgisayarda uygulaması
7 Makale değerlendirmesi
8 Arasınav
9 Üç yönlü olumsallık tabloları
10 İki yönlü olumsallık tablolarında Log-Doğrusal modeller
11 Üç yönlü olumsallık tablolarında Log-Doğrusal modeller
12 Model seçimi ve yorumlanması
13 Lojistik regresyon modeli
14 Lojistik regresyon modelinin bilgisayarda uygulaması

1) Alan Agresti, 2002, “Categorical Data Analysis”, John Wiley&Sons. 2) Bayo Lawol, 2003, “Categorical Data Analysis with SAS and SPSS Applications”, Psychology Press. 3) Daniel A. Powers, 1999, “Statistical Methods for Categorical Data Analysis”, Academic Press.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 12 3 36
Uygulama/Pratik 2 3 6
Makale Kritik Etme 4 4 16
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 6 48
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 7 56
Okuma 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 210

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4 4 4
ÖÇ 2 5 5 4 5 4
ÖÇ 3 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek