GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055412018 Geçerlik ve Güvenirlik Analizlerinde İstatistiksel Yöntemler Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek LisansÖlçüm araçlarında geçerlik ve güvenirliğin belirlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemleri öğretmek.


Doç. Dr. Hayal BOYACIOĞLU


1 Ölçek/Test geliştirebilmek
2 Geçerlik, güvenirlik analizlerinde istatistik yöntemleri bilmek
3 İstatistiksel hazır yazılım programlarını kullanarak geçerlik ve güvenirlik analizleri yapabilme
4 Geçerlik ve güvenirlik analizleri sonuçlarını yorumlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ölçek türleri, Tanımlayıcı istatistikler, Hipotez testleri, Korelasyon katsayıları, Regresyon analizi, Geçerlik, Güvenirlik, ROC analizi, Madde analizi, Açımlayıcı faktör analizi, Doğrulayıcı faktör analizi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İstatistik, geçerlik ve güvenirlik ile ilgili temel kavramlar
2 Veri toplama yöntemleri
3 Ölçek geliştirme, Ölçüm düzeyleri, Ölçek türleri
4 Tanımlayıcı istatistikler
5 Hipotez testleri
6 Korelasyon katsayıları (Pearson, Spearman,Phi, Cramer V, Eta, vb)
7 Regresyon analizi
8 Geçerlik türleri, Geçerlik ölçüleri
9 Arasınav
10 Geçerlik katsayısı, ROC analizi
11 Güvenirlik türleri, Güvenirlik ölçüleri
12 Kappa katsayısı, Uyum oranı
13 Madde analizi
14 Açımlayıcı faktör analizi
15 Doğrulayıcı faktör analizi
16 Final sınavı

1.Alpar R., “Spor Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik ve Geçerlilik-Güvenilirlik”, Detay Yayıncılık, Ankara, 2018 2.Kazım Özdamar, “Eğitim, Sağlık ve Davranış Bilimlerinde Ölçek ve Test Geliştirme Yapısal Eşitlik Modellemesi, IBM SPSS, IBM SPSS AMOS ve MINITAB Uygulamalı”, Nisan Kitabevi, 2016 3.Alpar R., “Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler”, Detay Yayıncılık, Ankara, 2017 4.Gürbüz S, Şahin F, “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri”, Seçkin Yayıncılık, 2016, 5.Tabachnick B.G., Fidell L.S., “Using Multivariate Statistics”,(6’th edition), Boston: Allyn and Bacon, 2012 6.Altunışık R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S., Yıldırım E.,”Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı”, 2007, Sakarya Yayıncılık,Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 11 6 66
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 16 4 64
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 16 4 64
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 4 4 2 5 4
ÖÇ 2 4 4 4 2 5 4
ÖÇ 3 4 4 4 2 5 4
ÖÇ 4 4 4 4 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek