GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101055162020 Bilgisayar Uygulamalı İstatistik Seçmeli Ders Grubu 1 2 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin temel istatistiksel kavramlar bilgisi ile birlikte frekans tabloları, tanımlayıcı istatistikler, olasılık, hipotez testleri, varyans analizi, kikare testleri, basit doğrusal regresyon analizi gibi temel istatistik tekniklerini edinmelerini ve bu teknikleri kendi alanlarında kullanabilmelerini kolaylaştıracak bilgisayar paket programında uygulayabilmelerini sağlamaktır.


Doç. Dr. Sevcan DEMİR ATALAY


1 İstatistik bilimine ilişkin temel kavram bilgisi
2 Değişken türlerini ayırdedebilme
3 Ölçme düzeyleri arasındaki farkı ayırdedebilme
4 Bilgisayar programında veri girişi bilgisi
5 Verileri sayısal (frekans dağılım tablosu) ve görsel (grafikler) olarak özetleyebilme
6 Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini hesaplayabilme bilgisi
7 Temel olasılık bilgisi
8 Hipotez testlerine ilişkin temel kavram bilgisi
9 Tek yönlü varyans analizine ilişkin temel kavram bilgisi
10 Olağanlık tablolarını kullanarak homojenlik ve ilişki testleri problemlerini çözebilme
11 İstatistiksel tabloları okuma bilgisi
12 İki değişken arasındaki ilişkinin varlığını gösterebilme
13 Regresyon analizi tekniğini kullanarak iki değişken arasındaki ilişkiyi modelleyebilme
14 İki değişken arasında kurulan modeli kullanarak ileriye yönelik tahmin yapabilme bilgisi

Birinci Öğretim[Yok]


Temel İstatistiksel Kavramlar, Değişken Türleri ve Ölçme Düzeyleri, SPSS Menüleri, Veri Girişi, Tablo Oluşturma, Grafik Çizimi, Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri, Olasılığın Tanımı ve Olasılık Hesaplama Kuralları, Normal Dağılım, Standart Normal Dağılım, Hipotez Testleri, Tek Yönlü Varyans Analizi, Ki – kare Testleri, Basit Doğrusal Regresyon Analiz


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: İçerik, Kaynaklar, Temel İstatistiksel Kavramlar, Değişken Türleri, Ölçme Düzeyler Problem Çözümü
2 SPSS Menüleri (File, Edit, Data, Transform, Statistics, Graph), SPSS’de Veri Setlerinin, Frekans Tablolarının ve Çapraz Tabloların Girişi Bilgisayar Uygulaması
3 Sınıflandırılmış ve Gruplandırılmış Frekans Tablosu Oluşturma, Çok Boyutlu Tablolar Oluşturma, Grafik Çizimi: Histogram, Çizgi Grafiği, Daire Grafiği, İlişki Grafiği (Scatter Plot), Kutu Grafiği Bilgisayar Uygulaması
4 Tanımlayıcı İstatistikler: Merkezi Eğilim Ölçüleri (Aritmetik Ortalama, Medyan, Mod, Çeyrek Değerler ) Bilgisayar Uygulaması
5 Dağılım Ölçüleri: Açıklık, Varyans, Standart Sapma, Değişim Katsayısı. Temel Olasılık Kavramları. Olasılığın Tanımları Bilgisayar Uygulaması
6 Olasılık Hesaplama Kuralları. Permütasyon Ve Kombinasyon. Toplam Olasılık Ve Bayes Teoremi Problem Çözümü
7 Normal ve Standart Normal Dağılım İle Uygulamaları Problem Çözümü
8 Arasınav
9 Hipotez Testleri, Tek ve İki Yönlü Testler, Kitle Ortalaması için Tek Örneklem Hipotez Testleri ve Aralık Tahmini Problem Çözümü
10 İki Kitle Ortalaması için İki Örneklem Hipotez Testi, Bağımlı İki Örneklem Testi ve Aralık Tahminler Problem Çözümü
11 Varyans Analizi, Tek Yönlü Varyans Analiz Bilgisayar Uygulaması
12 Ki-kare Homojenlik ve Bağımsızlık Testi Bilgisayar Uygulaması
13 İki Değişken Arasındaki İlişki, Basit Doğrusal Regresyon Modeli Bilgisayar Uygulaması
14 Model ve Katsayıların Önem Kontrolü, Korelasyon Katsayısı Bilgisayar Uygulaması
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: Kazım Özdamar, Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Kaan Kitabevi, 1999 YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Şanslı Şenol, Tanımlayıcı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Kasım 2008 2. Şanslı Şenol, Çıkarsamalı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Kasım 2008 3. Fikret İkiz, Halis Püskülcü, Şaban Eren, İstatistiğe Giriş, Barış Yayınları, İzmirYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 5 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 203

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 3 2 4 5 4
ÖÇ 2 3 2 4
ÖÇ 3 3 2 4
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 2 3 3
ÖÇ 6 2 2
ÖÇ 7 2 3 3 3 3
ÖÇ 8 3 4 3 3
ÖÇ 9 2 4 4 3 3
ÖÇ 10 4 4 3 2
ÖÇ 11
ÖÇ 12 2 3 3 3 3
ÖÇ 13 3 4 3 2 3
ÖÇ 14 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek