GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FENETKFEN2021 Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği Ders 1 1 4,00

Yüksek LisansÖğrencilerin araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmesini ve bilimsel bir araştırma süreci aşamalarını, araştırma ve yayın etiği kurallarını bilmesini sağlamak.


Doç. Dr. Hayal BOYACIOĞLU


1 Bilimsel araştırma ile ilgili genel kavramları bilme
2 Bilimsel araştırma türlerini bilme
3 Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını bilme
4 Bilimsel araştırmanın raporlaştırılmasını bilme
5 Bilimsel araştırmada etik kuralları bilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bilimsel Araştırma Süreci, Araştırma Tasarımı, Veri Toplama Teknikleri,Araştırmalarda Ölçme ve Ölçekler,Tamsayım ve Örnekleme, Verilerin Analize Hazırlanması, Nicel Veri Analizi, Nitel Veri Analizi, Araştırma Raporunun Hazırlaması ve Etik, Yayın Etiği ve Yönetmelikler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilimsel Araştırma İle İlgili Temel Kavramlar
2 Bilimsel Araştırma Süreci: Araştırma Konusu Belirleme, Hipotez Geliştirme
3 Araştırma Tasarımı: Araştırma Desen ve Yöntemlerinin Sınıflandırılması
4 Kaynak İncelemesi
5 Veri Toplama Teknikleri
6 Ölçme ve Ölçekler
7 Ölçme ve Ölçekler
8 Tamsayım ve Örnekleme
9 Arasınav
10 Tamsayım ve Örnekleme
11 Verilerin Analize Hazırlanması, Tanımlayıcı İstatistikler, Tablo ve Grafikler
12 Nicel ve Nitel Veri Analizi
13 Araştırma Raporunun Hazırlanması ve Etik, Araştırma ve Yayın Etiği: Duplikasyon, Aşırma, Dilimleme,Uydurma
14 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönerge ve Yönetmelikleri

Altunışık R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S., Yıldırım E.,(2007) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık Şenol, Ş.,(2012), Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri, Nobel Yayın Özdamar K,(2003), Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitabevi Gürbüz S, Şahin F,(2013), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Felsefe-Yöntem-Analiz, Seçkin Yayıncılık Alreck, P.L, Settle R.B, (1995), The Survey Research Handbook : Guidelines and Strategies for Conducting a Survey 2nd Edition, Burr Ridge, Illinois : Irwin Professional PublishingYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 12 4 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 6 60
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 5 4 5 4 5
ÖÇ 2 5 5 4 5 4 5
ÖÇ 3 5 5 4 5 4 5
ÖÇ 4 5 5 4 5 4 5
ÖÇ 5 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek