GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103015072002 Üst Veri Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin,  üst veri kavramını öğrenebilmesini,  üst veri kullanmanın yararlarını listeyebilmesini,  farklı üst veri havuzları arasındaki detayları algılayabilmesini,  üst veriyi XML Şema ile modelleyebilmesini,  üst veriyi standartlar doğrultusunda sorgulayabilmesini,  üst verinin anlambilimi ile olan ilişkisini ifade edebilmesini,  üst veri mimarilerinin temel bileşenlerini öğrenebilmesini ve bu mimariler arasındaki farkları ifade edebilmesini,  İnternetin üst veri üzerindeki rolünü açıklayabilmesini,  üst veri alışverişi için gereksinimleri ve standartları anlayabilmesini sağlamaktır.


Doç.Dr. Murat Osman ÜNALIR


1 Üst veri kullanmanın yararlarını listeyebilme.
2 Üst veri mimarilerini oluşturan temel bileşenler arasındanki farklılıkları/benzerlikleri ifade edebilme.
3 Üst veriyi XML standartlarını kullanarak sorgulayabilme.
4 Üst veri havuzları türleri arasındaki ayrıntıları ifade edebilme.
5 Yeni nesil İnternet teknolojilerinde üst veri standartlarının kullanımlar hakkında fikir sahibi olma.
6 Üst verileri XML Şema ile modelleyebilme.
7 Veri ile üst veri arasındaki farkı açıklayabilme.
8 Üst veri modelleme ile XML Şema arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarabilme.
9 Üst verinin anlambilimiyle olan ilişkisini irdeleyebilme.
10 Üst veri alışverişi için standartları kullanabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Bu derse katılacak öğrencilerin aşağıda belirtilen bilgilere sahip olması beklenmektedir: • Programlama dilleri kavramları • Yazılım geliştirme süreci • Veritabanı modelleme


 Üst Veri Kavramı: Bilgi Yönetim İşlemi; Veri ve Üst Veri.  Üst Veri Gereksinimleri: Üst Veri Gereksinimleri Süreci; Üst Veri Kullanıcılarının Belirlenmesi.  Üst Veri Modelleri: Üst Veri Analizi; Üst Model Genişletilebilirliği.  Üst Veri Havuzları: Genel Havuz Mimarisi; Temel Havuz Karakteristikleri.  XML ve XML Şema: XML’in Temelleri; Üst Veri ve XML; Bir XML dökümanının Yapısı; Bir Şema Yaratmak; XML Şema Önerisi.  XLink, XPath ve XQuery: XML’i Sorgulamak; Bağlantı Gereksinimleri.  RDF ve RDF Şema: Anlamsal Web; RDF Modeli ve Sözdizimi; RDF’te veri bütünlüğü; RDF’i Ayrıştırmak.  Üst Veri Mimarileri: Üst Veri Formları; Gömülü Üst Veri; Üst Veri Merkezileştirilmesi; Dağıtık Dış Üst Veri.  İnternet ve Üst Veri: Arama Motorları; Veri Standartları; Veri Tabanı Yönetim Sistemleri ve Web ile Entegrasyon.  UML, MOF ve XMI: Üst Veriyi Modellemek; Üst Veri Alışverişi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kitap-2: Kısım-1 Bölüm-1
2 Kitap-2: Kısım-1 Bölüm-2
3 Kitap-1: Kısım-1 Bölüm-1-2
4 Kitap-1: Kısım-1 Bölüm-3-4
5 Kitap-1: Kısım-1 Bölüm-5-6
6 Kitap-2: Kısım-1 Bölüm-3
7 Kitap-2: Kısım-2 Bölüm-4
8 Kitap-2: Kısım-2 Bölüm-5
9 Arasınav
10 Kitap-2: Kısım-2 Bölüm-6
11 Kitap-2: Kısım-2 Bölüm-7
12 Kitap-2: Kısım-3 Bölüm-8
13 Kitap-2: Kısım-3 Bölüm-9
14 Kitap-1: Kısım-2 Bölüm-7-8
15 Kitap-1: Kısım-2 Bölüm-9-10
16 Kitap-1: Kısım-2 Bölüm-11

1. A. Tannenbaum, “Metadata Solutions Using Metamodels, Repositories, XML and Enterprise Portals to Generate Information on Demand”, Addison-Wesley, ISBN: 0-201-71976-2, 2002. 2. G. Tozer, “Metadata Management for Information Control and Business Success”, Artech House, ISBN: 0-89006-280-3, 1999. 3. D.C. Hay, “Data Model Patterns Conventions of Thought”, Dorset House Publishing, ISBN: 0-932633-29-3, 1996. 4. D. Marco, “Building and Managing the Meta Data Repository A Full Lifecycle Guide”, Wiley Computer Publishing, ISBN: 0-471-35523-2, 2000.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Proje Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 30 30
Rapor Sunma 1 2 2
Makale Kritik Etme 2 10 20
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 212

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 3 5 3 4 3
ÖÇ 2 5 5 5 5 4
ÖÇ 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 4
ÖÇ 5 3 4 4 4 5
ÖÇ 6 4 5 5 5
ÖÇ 7 5 3 3 3 3
ÖÇ 8 3 5 3
ÖÇ 9 4 5 5 5
ÖÇ 10 3 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek