GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103015092002 Dağıtık Sistemler Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin dağıtık sistemlerin amaçları ve özellikleri, dağıtık sistem türleri, dağıtık sistem mimarileri, kod göçü, dağıtık sistemlerde iletişim, isimlendirme, senkronizasyon, tutarlılık ve kopyalama işlemlerini açıklayabilmesini sağlamaktır.


Department Lecturers


1 Fiziksel ve mantıksal saat senkronizasyonun karşılaştırılabilmesi.
2 Dağıtık sistemlerde kullanılan iletişim mekanizmalarının karşılaştırılabilmesi
3 Dağıtık sistemlerin getirdiği yararların kavranabilmesi
4 Literatür tarama alışkanlığı edinebilme.
5 Mantık yürüterek analiz ve problem çözme becerisinin geliştirilebilmesi.
6 Dağıtık sistemlerde isimlendirme çözümlerinin açıklanabilmesi.
7 Konu ile ilgili gelişmeleri izlemenin öneminin farkındalığını kazanabilme.
8 Görevdeş sistemler, örgü sistemleri, bulut hesaplama gibi güncel konuların kavranması kavranabilmesi.
9 Mevcut bilgilerle çıkarım yapabilme yeteneğinin geliştirilebilmesi.
10 Bilgileri yazılı olarak ifade edebilme.
11 Dağıtık Sistemlerde tutarlılığın öneminin ve tutarlılık politikalarının kavranabilmesi.
12 Süreç ve işparçacığı kavramlarının karşılaştırılabilmesi.


Yok


Yok


Giriş: Dağıtık Sistemleri Amaçları ve Türleri, Dağıtık Sistem Mimarileri, Süreçler: İş parçacıkları, Sanallaştırma, Kod Göçü, İletişim: Uzak Yordam Çağırımı, Mesaj Tabanlı İletişim, Akış Tabanlı İletişim, Çoğayayım, İsimlendirme, Senkronizasyon, Tutarlılık ve Kopyalama


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş: Dağıtık Sistem Tanımı ve Amaçları, Dağıtık Sistem türleri. - Ders anlatımı - soru-cevap ile tekrar
2 Mimariler: Sistem Mimarileri, Ara yazılım. - Ders anlatımı - soru-cevap ile tekrar
3 Mimariler: Arayazılım, Öz yönetim. - Ders anlatımı - soru-cevap ile tekrar
4 Süreçler: İş parçacıkları, Sanallaştırma. - Ders anlatımı - soru-cevap ile tekrar
5 Süreçler: İstemciler, Servisçiler, Kod Göçü. - Ders anlatımı - soru-cevap ile tekrar
6 İletişim: Katmanlı Protokoller, Uzak Yordam Çağırımı, Mesaj Tabanlı İletim. - Ders anlatımı - soru-cevap ile tekrar
7 İletişim: Akış Tabanlı İletişim, Çoğayayım. - Ders anlatımı - soru-cevap ile tekrar
8 Ara sınav
9 İsimlendirme: Düz isimlendirme, Yapısal İsimlendirme, Özellik Tabanlı İsimlendirme. - Ders anlatımı - soru-cevap ile tekrar
10 Senkronizasyon: Fiziksel ve Mantıksal Saatler. - Ders anlatımı - soru-cevap ile tekrar
11 Senkronizasyon: Mutual Exclusion, Konumlandırma, Lider Seçimi Algoritmaları. - Ders anlatımı - soru-cevap ile tekrar
12 Tutarlılık ve Kopyalama: Veri Merkezli Tutarlılık Modelleri, İstemci Merkezli Tutarlılık Modelleri. - Ders anlatımı - soru-cevap ile tekrar
13 Öğrenci sunuşları, genel tekrar Ders anlatımı
14 Genel tekrar
15 öğrenci sunuşları, Genel tekrar Ders anlatımı
16 Final Sınavı

-Tanenbaum A. S., Steen M: V., Distributed Systems: Principles and Paradigms, 2nd Edition Pearson Education, 2007. -Güncel konularla ilgili makaleler


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 70
Quiz 1 10
Proje Sunma 1 10
Ev Ödevi 1 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 5 1 5
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 55 55
Quiz için Bireysel Çalışma 5 6 30
Toplam İş Yükü (saat) 228

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 4 4
ÖÇ 10 4
ÖÇ 11 5
ÖÇ 12 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek