GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103015172010 Yapay Zeka Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Değişik Yapay Zeka (YZ) metodolojilerinin gerçekleştirimini yaptırmak, YZ dillerini (Prolog, Lisp) anlayabilir ve bu dillerde program yazabilir duruma getirmek ve modern programlama dilleri (Python, Java, C#) ile AI tabanlı programlar yazdırmak.


Prof. Dr. Aybars UĞUR


1 Zeki yazılımlar geliştirme (yazılımlara zeka katma) yeteneği kazanmak. Gerçek yaşamdan öğrenme, çıkarsama, optimizasyon, tahminleme, sınıflandırma ve tanıma problemlerini yapay zeka ile çözme yeteneği kazanmak.
2 Yapay Zeka alanında gelişen araştırma konularını takip edebilir duruma gelebilmek; Bu konuda kısa seminerler hazırlayarak sunum yapabilmek. Makale okuma ve yazabilme deneyimi kazanmak.
3 Yapay Zeka’nın temel kavramlarını, tekniklerini, matematik ve yazılım altyapısını öğrenerek uygulayabilme yeteneği kazanmak. Yapay Zeka’nın bilgisayar mühendisliğindeki, bilgisayar bilimlerindeki önemini kavramak.
4 Prolog gibi yapay zeka dillerini, araçlarını, Python kütüphanelerini tanımak, kullanabilme yeteneği kazanmak.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yapay Zekaya Giriş, Yapay Zeka Problemleri, Problem Çözme, Arama, Sezgi, Bilgi Temsili ve Çıkarsama, Planlama, Kesin Olmayan Bilgi ve Belirsizlik Altında Çıkarsama, Makine Öğrenmesi ve Algılama, Uzman Sistemler, Optimizasyon, Yapay Sinir Ağları ve Genetik Algoritmalar, Doğal Dil İşleme, Robotbilim Uygulamaları, Prolog Programlama Dili


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yapay Zeka’ya Giriş: Zeka’nın Tanımı. Yapay Zeka’nın Tanımı. Yapay Zeka’nın Amaçları, Önemi ve Sınırları. Yapay Zeka’nın Çalışma, Araştırma ve Uygulama Alanları.
2 Günlük Yaşamda Yapay Zeka, Hayvanlarda Zeka, Çoklu Zeka, Turing Testi, Yapay Zeka’nın Tarihi, Örnek Yapay Zeka Sistemleri, Akıllı Evler, Taşıtlar, Robotlar, Türkiye’deki Faaliyetler, Gelecekte Yapay Zeka.
3 Etmenler, Prolog’a Giriş, Çıkarsama
4 Prolog’da Fail, Cut, Geri İzleme, Listeler, Özyineleme Arama: Kör Arama (BFS, DFS, …), Sezgisel Arama (Best First Search, A*, …).
5 Yerel Arama (Tepe Tırmanma, Benzetimli Tavlama), Kısıt Sağlama Problemleri, Rakipli Ortamlarda Arama, Minimax ve Alfa-Beta Budama Yöntemleri, Genetik Algoritmalar
6 Makine Öğrenmesi 1: Sınıflandırma, Kümeleme, Tahminleme, Eğri Uydurma, Filtreleme Öğreticili Öğrenme, Öğreticisiz Öğrenme, Destekleyici Öğrenme Yapay Sinir Ağları (YSA)
7 Makine Öğrenmesi 2: Matlab'de YSA Örnekleri Derin Öğrenme
8 Robotbilimde Yapay Zeka Bulanık Mantık Sürü Zekası, Karınca Kolonisi Optimizasyonu (ACO) Algoritmaları
9 Mantık Oyunları: Kurt-Kuzu-Ot Problemi, Yamyamlar ve Turistler
10 Ara sınav
11 Öğrenci Sunumları (Yapay Zeka ile ilgili bir konuda) 1: Doğal Dil İşleme, Bulanık Mantık, Uzman Sistemler, Evrimsel Algoritmalar; Yapay Arı Kolonisi (ABC) Algoritmaları; Yüz Tanıma; Planlama, Ontolojiler, Anlamsal Web. Mühendislikte, Sağlık Alanında, Askeri Alanda, Robotbilimde, Akıllı Taşıtlarda ve Evlerde, Görüntü İşlemede, Bilgisayar Güvenliğinde Yapay Zeka. Nesnelerin İnterneti.
12 Sunumlar 2
13 Sunumlar 3
14 Sunumlar 4
15 Yapay Zeka’da İleri Konular
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Russell, S.J. And Norvig, P., “Artificial Intelligence : A Modern Approach, Third Edition”, Prentice-Hall, 2009. (AIMA) Başvuru Kitapları: Russell, S.J. And Norvig, P., “Artificial Intelligence : A Modern Approach, Fourth Edition”, Pearson, 2020 (AIMA). Luger, George F., 2008, “Artificial Intelligence 6e : Structures and Strategies for Complex Problem Solving”, Pearson Education, 784 p. Nilsson, N. J., 1998, Artificial Intelligence : A New Synthesis, Morgan Kaufmann Publishers. Türkçe: Vasif Nabiyev , 2010, "Yapay Zeka: İnsan – Bilgisayar Etkileşimi", 3. baskı, 752 s., Seçkin, Ankara. Prof. Dr. Çetin Elmas, 2011, "Yapay Zeka Uygulamaları", 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 425 s.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 36
Proje Sunma 1 28
Ev Ödevi 2 36
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 55
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 45

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 2 17 34
Proje Hazırlama 3 18 54
Seminer 1 16 16
Makale Yazma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 1 4 5 3
ÖÇ 2 3 3 5 3 3 5 5
ÖÇ 3 3 1 3
ÖÇ 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek