GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103015201998 İleri Bilgisayar Ağları Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, bilgisayar ağlarındaki performans ve servis kalitesi hakkında bilgilenmelerini ve çeşitli ağ teknolojilerinde uygulanan servis kalitesi tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Levent TOKER


1 Ağ performansı ve servis kalitesiyle ilgili temel kavramları öğrenebilme.
2 Ağlarda kaynak tahsisi ve performans optimizasyonunu anlayabilme.
3 Trafik mühendisliği ve Servis Kalitesi optimizasyon teknolojilerini açıklayabilme.
4 Servis Kalitesini ifade edebilme.
5 IP servis yönetimini öğrenebilme
6 Yönlendirmede servis kalitesini anlayabilme.
7 IP Tabanlı servislerde servis kalitesini öğrenebilme.
8 Politika yönetiminin temelini öğrenebilme.
9 Politika tabanlı ağ yönetiminde QoS politikası kullanım örnekleri verebilme.
10 IPv6 Servis kalitesini açıklayabilme
11 IP ağında SIP kullanımı Servis Kalitesini öğrenebilme.
12 Çekirdek ağ kapasite planlamasını açıklayabilme.
13 IP ve MPLS ağlarında Trafik Yönetimini anlayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ağ performansına giriş; “delay”,”throughput”, “jitter”, “Quality of Service”, “Diffserv” gibi temel kavramlar; Ağlarda Kaynak Tahsisi; Performans Optimizasyonu; Trafik Yönetimi ve Servis Kalitesi Optimizasyon Teknolojileri; Servis Kalitesi; IP Servis Yönetimi; Servis Kalitesi Yönlendirmesi; IP Tabanlı Servislerde Servis Kalitesi; Politika Yönetiminin Temeli; Politika tabanlı ağ yönetiminde QoS politikası kullanım örnekleri; IPv6 Servis Kalitesi; IP ağında SIP kullanımında Servis Kalitesi; Çekirdek ağ kapasite planlaması; IP ve MPLS ağlarında Trafik Yönetimi; Kablosuz ağlarda servis kalitesi; Bulut tabanlı uygulamalarda servis kalitesi;


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ağ performansına giriş; “delay”,”throughput”, “jitter”, “Quality of Service”, “Diffserv” gibi temel kavramlar;
2 Ağlarda Kaynak Tahsisi; Performans Optimizasyonu
3 Trafik Yönetimi ve Servis Kalitesi Optimizasyon Teknolojileri
4 Servis Kalitesi
5 IP Servis Yönetimi
6 Yönlendirmede servis kalitesi
7 IP Tabanlı Servislerde Servis Kalitesi
8 Ara sınav
9 Politika Yönetiminin Temeli
10 Politika tabanlı ağ yönetiminde QoS politikası kullanım örnekleri
11 IPv6 Servis Kalitesi
12 IP ağında SIP kullanımı Servis Kalitesi
13 Çekirdek ağ kapasite planlaması
14 IP ve MPLS ağlarında Trafik Yönetimi
15 Final sınavı

1)Toker, Prof.Dr. Levent, İleri Bilgisayar Ağları Ders Notları 2)Ash, G., Davie, B., and etc., Network Quality of Service, Morgan Kaufmann Pub., ISBN: 978-0-12-374597-2 3) Marsic, I., Computer Networks Performance and Quality of Service, Rutgers University, New Jersey 4) Maode, M., Mieso, K., D., Zhang, Y., Wireless Quality of Service, CRC Press, ISBN: 1-4200-5130-X 5) Bauer, E., Adams, R., Service Quality of Cloud-Based Applications, Wiley Comp., ISBN: 978-1-118-76329-2Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 2 30 60
Rapor Sunma 2 2 4
Bireysel Çalışma 15 2 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 232

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 3
ÖÇ 3 5 3
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5 3
ÖÇ 7 5 3
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 5 4
ÖÇ 10 5 4
ÖÇ 11 5
ÖÇ 12 5 3
ÖÇ 13 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek