GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103015222005 Bilgisayar Ağı Tasarımı ve Yönetimi Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, bilgisayar ağı tasarımını, bilgisayar ağı yönetimi konusundaki kavramları ve ağ yönetim bileşenlerini açıklayabilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Levent TOKER


1 Kablolu ağlarda iş ve teknik hedeflerin analizini yapabilme.
2 Mevcut ağların karakteristiklerini saptayabilme.
3 Bir ağ topolojisi tasarlayabilme.
4 Ağ cihazları seçebilme.
5 Bir kurum için bir ağ tasarlayabilme.
6 Kablosuz ağ tasarımının genel özelliklerini anlayabilme.
7 Bir kurum için bir kablosuz ağ tasarlayabilme.
8 Bilgisayar ağı yönetimiyle ilgili genel kavramları öğrenebilme.
9 Bilgisayar ağı yönetiminin temel bileşenlerini anlayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kısım-I. Bilgisayar Ağı Tasarımı 1.İş Hedeflerinin ve Kısıtlarının Analizi 2.Teknik Hedeflerin ve Kısıtların Analizi 3.Mevcut ağ’ların Karakteristiklerinin Saptanması 4.Ağ Trafiğinin Karakteristiğinin Saptanması 5.Bir Ağ Topolojisi Tasarlamak 6.Adresleme ve İsimlendirme İçin Model Tasarlamak 7.Ağ cihazları ve Yönlendirme Protokollerini Seçme 8. Ağ Güvenliği ve Ağ Yönetimi Stratejileri Geliştirmek 9. Örnek Uygulama-1: Kampüs Ağları İçin Teknolojilerin ve Ağ Cihazlarının Seçilmesi 10. Örnek Uygulama-2:.Şirket Ağları İçin Teknoloji ve Ağ Cihazlarının Seçilmesi Kısım-II: Kablosuz Ağ Tasarımı 1. Bir kablosuz ağ tasarımında genel özellikler 2. Örnek Uygulama-1: Bir kurumsal kablosuz ağ Tasarımı: Hastane Uygulaması 3. Örnek Uygulama-2: Bir Endüstriyel Kurum Kablosuz Ağ tasarımı : Parekende Şirketi Ağ Uygulaması 4. Örnek Uygulama-3: Bir kampüs kablosuz ağ tasarımı : Üniversite Kampüsü Uygulaması 5. Örnek Uygulama-4: Bir Kablosuz Ev Ağı tasarımı : Ev Ağı Uygulaması Kısım-III. Bilgisayar Ağı Yönetimi 1.Bilgisayar Ağı Yönetiminde genel kavram ve protokoller 2.Hata Kontrol Yönetimi 3.Konfigürasyon Yönetimi 4.Güvenlik Yönetimi 5.Performans Yönetimi 6.Kullanım Düzeyi Yönetimi 7.Ağ Yönetim Protokolleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İş Hedeflerinin ve Kısıtlarının Analizi; Teknik Hedeflerin ve Kısıtların Analizi
2 Mevcut ağ’ların Karakteristiklerinin Saptanması; Ağ Trafiğinin Karakteristiğinin Saptanması
3 Bir Ağ Topolojisi Tasarlamak; Adresleme ve İsimlendirme İçin Model Tasarlamak
4 Ağ cihazları ve Yönlendirme Protokollerini Seçme; Ağ Güvenliği ve Ağ Yönetimi Stratejileri Geliştirmek
5 Örnek Uygulama-1: Kampüs Ağları İçin Teknolojilerin ve Ağ Cihazlarının Seçilmesi; Örnek Uygulama-2:.Şirket Ağları İçin Teknoloji ve Ağ Cihazlarının Seçilmesi
6 Bir kablosuz ağ tasarımında genel özellikler; Örnek Uygulama-1: Bir kurumsal kablosuz ağ Tasarımı: Hastane Uygulaması
7 Örnek Uygulama-2: Bir Endüstriyel Kurum Kablosuz Ağ tasarımı : Parekende Şirketi Ağ Uygulaması;
8 Örnek Uygulama-3: Bir kampüs kablosuz ağ tasarımı : Üniversite Kampüsü Uygulaması
9 Örnek Uygulama-4: Bir Kablosuz Ev Ağı tasarımı : Ev Ağı Uygulaması
10 Arasınav
11 Bilgisayar Ağı Yönetiminde genel kavram ve protokoller
12 Hata Kontrol Yönetimi; Konfigürasyon Yönetimi
13 Güvenlik Yönetimi ; Performans Yönetimi
14 Kullanım Düzeyi Yönetimi; Ağ Yönetim Protokolleri
15 Final Sınavı

1) Bilgisayar Ağı Tasarımı ve Yönetimi Ders Notları, Prof.Dr. Levent Toker 2) Oppenheimer, P., “Top-Down Network Design”, CISCO Press, ISBN : 978-1587202834 3) Wheat, J.; Hise, R.; Tucker, J.; Neely, A.; McCullough, A.; “Designing a Wireless Network”; Syngress Publishing; ISBN:1-928994-45-8 4) Abeck,S., Bryskin, I., Evans, J., Farrel, A., Filsfils, C., Hegering, H-G, McCabe, J.D., Morrow, M., Nadeau, T.P., Neumair, B., Ramaswami, R., Sivarajan, K.N., Strassner, J., Vijayananda, K., “Network Management”, Morgan Kaufmann Pub., ISBN: 978-0-12-374598-9


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 13 3 39
Rapor Hazırlama 2 30 60
Rapor Sunma 2 2 4
Bireysel Çalışma 13 3 39
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Okuma 13 3 39
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4 4 4
ÖÇ 2 5 4 4 5
ÖÇ 3 5 4 4
ÖÇ 4 5 5 4
ÖÇ 5 5 4 5 4
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5 4 5 4
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek