GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103015251998 Bilgisayar Ağı İşletim Sistemleri Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, bilgisayar ağı işletim sistemlerinin temel kavramlarını, ağ işletim sistemlerinin ağ üzerindeki işlevlerini ve endüstride kullanılan bir ağ işletim sisteminin genel özellikleri ve işleyişini öğrenebilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Levent TOKER


1 Ağ İşletim Sistemleri ve Ağ Uygulamalarına İlişkin Temel Kavramları Açıklayabilme
2 En Uygun Ağ İşletim Sisteminin Nasıl Seçileceğini Açıklayabilme
3 Ağ Yönetiminde Ağ İşletim Sistemlerinin Rolünü ifade edebilme
4 Ağ Performansını Arttırmaya Yönelik Bazı Depolama Teknolojilerini açıklayabilme
5 RAID ve Diğer Disk Erişim Teknolojilerini Açıklayabilme
6 Ağ İşletim Sistemi Kapsamında Performans Yönetimi işlevlerini açıklayabilme
7 Ağ İşletim Sisteminde Sorun Gidermenin nasıl yapılacağını açıklayabilme
8 Ağ İşletim Sisteminde Ağ Güvenliği Bileşeninin işlevlerini açıklayabilme
9 Bir Ağ İşletim Sistemi Ürününün özelliklerini ve işlevlerini açıklayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


1.Ağ İşletim Sistemleri ve Ağ Uygulamalarına İlişkin Temel Kavramlar; 2.1.Ağ İşletim Sistemlerine Giriş; 2.2.En Uygun Ağ İşletim Sistemi Seçimi; 2.3.Ağ Yönetiminde Ağ İşletim Sistemlerinin Rolü; 3.1.Ağ Performansını Arttırmaya Yönelik Bazı Depolama Teknolojileri; 3.2. RAID ve Diğer Disk Erişim Teknolojileri; 3.3.Ağ İşletim Sistemi Kapsamında Performans Yönetimi; 4.1.Ağ İşletim Sisteminde Sorun Giderme; 4.2.Ağ İşletim Sisteminde Ağ Güvenliği Bileşeni; 5.Bir Ağ İşletim Sistemi Örneği : Windows Server 2016; 5.1. Active Directory Kurulumu ve Yönetimi; 5.2.DNS Server Kurulumu ve Yönetimi; 5.3.Grup İlkeleri (Group Policy); 5.4.Active Directory Sites and Services; 5.5.Active Directory Domain and Trust; 5.6.DHCP Server Kurulumu ve Yönetimi; 5.7.File Server Kurulumu ve Yönetimi; 5.8.Task Scheduler (Görev Zamanlayıcısı); 5.9.Print Server Kurulumu ve Yönetimi; 5.10.Faks Server Kurulumu ve Yönetimi; 5.11.Windows Server Update Services; 5.12.Kayıt Defteri Yönetimi; 5.13.Event Log management (Olay Günlükleri Yönetimi); 5.14.Performance Monitoring (Performan İzleyici Bileşen); 5.15.Disk Yönetimi; 5.16.Yedekleme ve Geri Yükleme (Back up and Restoring); 5.17.Sunucu Yöneticisi ve Hizmetleri (Server Manager and Services)


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ağ İşletim Sistemleri ve Ağ Uygulamalarına İlişkin Temel Kavramlar; Ağ İşletim Sistemlerine Giriş;
2 En Uygun Ağ İşletim Sistemi Seçimi; Ağ Yönetiminde Ağ İşletim Sistemlerinin Rolü
3 Ağ Performansını Arttırmaya Yönelik Bazı Depolama Teknolojileri; RAID ve Diğer Disk Erişim Teknolojileri;
4 Ağ İşletim Sistemi Kapsamında Performans Yönetimi; Ağ İşletim Sisteminde Sorun Giderme;
5 Ağ İşletim Sisteminde Ağ Güvenliği Bileşeni; Bir Ağ İşletim Sistemi Örneği : Windows Server 2016’ya Giriş;
6 Active Directory Kurulumu ve Yönetimi; DNS Server Kurulumu ve Yönetimi;
7 Grup İlkeleri (Group Policy); Active Directory Sites and Services;
8 Active Directory Domain and Trust; DHCP Server Kurulumu ve Yönetimi;
9 Ara Sınav
10 File Server Kurulumu ve Yönetimi; Task Scheduler (Görev Zamanlayıcısı);
11 Print Server Kurulumu ve Yönetimi; Faks Server Kurulumu ve Yönetimi;
12 Windows Server Update Services; Kayıt Defteri Yönetimi;
13 Event Log management (Olay Günlükleri Yönetimi); Performance Monitoring (Performans İzleyici Bileşen);
14 Disk Yönetimi; Yedekleme ve Geri Yükleme (Back up and Restoring);
15 Sunucu Yöneticisi ve Hizmetleri (Server Manager and Services);
16 Final Sınavı

1) Bilgisayar Ağı İşletim Sistemleri Ders Notları, Prof.Dr. Levent Toker 2) Introducing Windows Server 2016, John McCabe, Microsoft Press,, ISBN: 978-0-7356-9774-4 3) Windows Server 2016, Haydar Yener Arıcı, Seçkin Yayınları, ISBN 978-975-02-4066-9


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 2 30 60
Rapor Sunma 2 2 4
Bireysel Çalışma 15 2 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 232

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 4 3
ÖÇ 3
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 4
ÖÇ 9 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek