GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103015322001 Çokluortam Sistemleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencileri çokluortam veri türleri, veri sıkıştırma, çokluortam iletişimi ve standartlarını tanımasıdır.


Department Lecturers


1 Literatür tarama alışkanlığı edinebilme.
2 Bilgileri yazılı olarak ifade edebilme.
3 Konu ile ilgili gelişmeleri izlemenin öneminin farkındalığını kazanabilme.
4 Sayısallaştırma işlemini açıklayabilme.
5 Farklı veri türleri için kullanılabilecek sıkıştırma yaklaşımlarını açıklayabilme
6 Yüksek hızlı Internet erişim teknolojilerini tanımlayabilme.
7 Uzman bir topluluğa bilgileri sözle ifade edebilme.
8 Mantık yürüterek analiz ve problem çözümü yapabilme.
9 Farklı iletim protokollerini karşılaştırabilme.
10 Çokluortam ağları ve uygulamaları ile ilgili terminolojiyi tanımlayabilme.
11 Farklı uygulama türleri ve iletişim ortamları ile ilgili standartları karşılaştırabilme.
12 Mevcut bilgilerle çıkarım yapabilme.
13 Gerçek zamanlı ses ve video iletimi yaklaşımlarını açıklayabilme.


Yok


Yok


Giriş, Çokluortam veri türleri: Sayısallaştırma. Metin ve Görüntü Sıkıştırma, Ses ve Video Sıkıştırma, Çokluortam İletişim Standartları, Eğlence ağları ve Yüksek Hızlı Modemler, Internet uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş: Çokluortam veri gösterimi, Çokluortam Ağları, Çokluortam Uygulamaları
2 Çokluortam Veri Gösterimi: Sayısallaştırma, Metin verileri, Görüntü verileri.
3 Çokluortam Veri Gösterimi: Audio and video data.
4 Metin ve Görüntü Sıkıştırma: Sıkıştırma ilkeleri, Metin sıkıştırma.
5 Metin ve Görüntü Sıkıştırma: Görüntü sıkıştırma
6 Ses ve Video Sıkıştırma
7 Ses ve Video Sıkıştırma: Video Sıkıştırma
8 Arasınav
9 Çokluortam İletişim Standartları: Kişilerarası, Etkileşimli, Eğlence uygulamaları standartları
10 Eğlence Ağları ve Yüksek Hızlı Modemler: Kablo TV, Uydu TV, Karasal TV, Yüksek Hızlı PSTN erişim teknolojileri
11 İletim Protokolleri: UDP, TCP, RTP/RTCP
12 İnternet Uygulamaları: Internet telefonu, Ses ve Video Akışlandırma Uygulamaları
13 Genel Tekrar
14 Güncel konularda öğrenci sunumları
15 Güncel konularda öğrenci sunumları
16 Final sınavı

-F. Halsall, Multimedia Communications: Applications, Networks, Protocols and Standards, Addison-Wesley,2001. - Güncel konularla ilgili makaleler


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 5 1 5
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 20 20
Rapor Sunma 1 1 1
Makale Kritik Etme 1 20 20
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
Quiz için Bireysel Çalışma 5 4 20
Toplam İş Yükü (saat) 230

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 3 3
ÖÇ 9 5
ÖÇ 10 5
ÖÇ 11 5
ÖÇ 12 3
ÖÇ 13 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek