GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103015362014 İleri Yazılım Mühendisliği Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı Yazılım Mühendisliği disiplininin temel yazılım geliştirme etkinliklerini destekleyen süreçlerini incelemektir.


Prof.Dr.Yasemin TOPALOĞLU


1 Yazılım mühendisliğine eleştirel bir gözle yukarıdan bakış sağlanarak süreç iyileştirme kültürünün ve motivasyonunun kazandırılması.
2 Yazılım geliştirme süreci fazlarına ait bilgilerin daha detaylı ve uygulamaya yönelik bilgilerle zenginleştirilmesi.
3 Yazılım mühendisliği destek süreçlerinin irdelenmesi.
4 Yazılım mühendisliği yönetim etkinliklerinin incelenmesi.
5 Yazılım mühendisliğinde güncel yaklaşımları irdeleme.
6 Yazılım mühendisliğindeki alternatif ve güncel yaklaşımların öğrenilmesi.


Bilgisayar Mühendisliği Lisans programında okutulan Yazılım Mühendisliği dersi.


Yok


Temel Kavramlar ve süreç modelleri,Yazılım Mühendisliği Etiği, Yazılım Sınama ve Doğrulama Süreci, Yazılım Konfigürasyon Yönetimi, Yazılım Kalite Güvence Süreci, Yazılım Dökümantasyon Süreci, Yazılım Yönetimi Süreçleri, Yazılım Süreç İyileştirme, Çevik Yaklaşımlar, Yazılım Mühendisliğinde güncel yaklaşımlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yazılım Mühendisliği: Temel Kavramlar ve süreç modelleri.
2 Yazılım Mühendisliği Etiği.
3 Yazılım Sınama ve Doğrulama Süreci: Statik ve dinamik sınama.
4 Yazılım Konfigürasyon Yönetimi: Temel bileşenler ve araçlar.
5 Yazılım Kalite Güvence Süreci: Kurumsal ve proje düzeyinde kalite yönetimi.
6 Yazılım Dökümantasyon Süreci: Süreç ve ürün dökümantasyonu.
7 Yazılım Yönetimi Süreçleri: Planlama, Personel yönetimi, Organizasyon
8 Yazılım Yönetimi Süreçleri: Yönlendirme, Denetim, Risk Yönetimi
9 Ara sınav
10 Yazılım Yönetimi Süreçleri: Maliyet yönetimi süreçleri.
11 Yazılım Süreç İyileştirme: Temel kavramlar
12 Yazılım Süreç İyileştirme: CMM.
13 Çevik Yaklaşımlar: Temel kavramlar ve XP.
14 Yazılım Mühendisliğinde güncel yaklaşımlar.
15 Yazılım Mühendisliğinde güncel yaklaşımlar.
16 Final Sınavı

• Thayer, R., Christensen, M., "Software Engineering Volume 2: The Supporting Processes", IEEE Computer Society Press, (2002). • Konuyla ilgili makaleler


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 1 60 60
Bireysel Çalışma 24 2 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 56 56
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4 2 2 5
ÖÇ 2 5 5 5 3 5
ÖÇ 3 5 5 5 3 5
ÖÇ 4 5 5 5 3 5
ÖÇ 5 5 4 3 3 3 5 5
ÖÇ 6 5 4 3 3 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek