GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103015392005 Bilgisayar Uygulamalarında Çizge Kuramı Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin ağları bir çizge ile modelleyebilmesini, ağ optimizasyonu yapabilmesini ve teorik matematik bilgisinin teorik bilgisayar bilimlerinde kullabilmelerini sağlamaktır.


Asst. Assoc. Dr. Vecdi AYTAÇ


1 Bir probleme alternatif çözüm üretebilme.
2 Grup çalışması yapabilme.
3 Bilgi ve deneyimleri yazılı olarak ifade edebilme.
4 Bağımsız öğrenebilme .
5 Kolay ve hızla algılayabilme.
6 Problem çözme deneyimi ile kendine güveni geliştirilebilme.
7 Problemlere örnek verebilmek için matematiksel tanımları kullanabilme.
8 Kritik ve yaratıcı düşünebilme.
9 Çizge teorisine ait konuları tutarlı ve teknik olarak doğru yazabilme, aktarabilme.
10 Çizge teorisindeki soruların yaratıcı çözümleri için kuramsal bilgi ve bağımsız matematiksel düşünceyi birlikte kullanabilme.
11 Çizge kuramı çerçevesinde nesnelerin tam ve kesin matematiksel tanımlarını oluşturabilme.


Yok


Yok


Çizge kuramının temel kavramları. Özel Çizgeler. Tepe sayısı ve ayrıt sayısı arasındaki ilişki ile ilgili teoremler. Çizge kuramındaki tanımlar. Çizge işlemleri. Çizgelerde uzaklık kavramı. Çizgelerin boyanması. Ayrıt boyama. Depolama problemi. Çizgelerin matris gösterilimi. Zedelenebilirlik kavramı. Bütünlük sayısı. Ayrıt bütünlük ve ayrıt komşu bütünlük. Erişebilirlik sayısı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Çizge kuramının temel kavramları.
2 Özel Çizgeler.
3 Tepe sayısı ve ayrıt sayısı arasındaki ilişki ile ilgili teoremler.
4 Çizge kuramındaki tanımlar.
5 Çizge işlemleri.
6 Çizgelerde uzaklık kavramı.
7 Çizgelerin boyanması.
8 Ara sınav.
9 Ayrıt boyama.
10 Depolama problemi.
11 Çizgelerin matris gösterilimi.
12 Zedelenebilirlik kavramı.
13 Bütünlük sayısı.
14 Ayrıt bütünlük ve ayrıt komşu bütünlük.
15 Erişebilirlik sayısı.
16 Final Sınavı.

Harary, F., 1995. “Graph Theory”. Addison Wesley Publishing Company, ISBN: 0201410338 Diestel R., 1997. “Graph Theory”. Springer-Verlag Telos, ISBN: 0387982108 Chartrand, G., Lesniak L., 1996. “Graphs and Digraphs”.Wadsworth Inc., ISBN : 0534063241 Buckley, F., Harary F., 1990. “Distance in Graphs”. Perseus Books, ISBN: 0201095912 Bondy, J. A., 1976. “Graph Theory with Applications”. Elsevier Science Ltd, ISBN: 0444194517 Rosen K. H., “Discrete Mathematics and Its Applications”, Mc Graw Hill, 6E (2007).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 30 30
Rapor Sunma 1 3 3
Proje Hazırlama 1 25 25
Proje Sunma 1 3 3
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 212

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 2
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7 3
ÖÇ 8 4 4
ÖÇ 9 4
ÖÇ 10 4
ÖÇ 11 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek