GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103015402009 Servis Odaklı Hesaplama Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, web servisleri temeli üzerinde, servis odaklı hesaplama kavramlarını ve tekniklerini ele almaktır. Temel web servis standartlarının tanıtılması ve öğrencilerin bunları programlama alıştırmaları ile uygulamaları hedeflenmektedir. Ancak, bu dersin esas vurgusu, standartların sözdizimsel ayrıntıları altında yatan kavramlardır. Bu bağlamda, bu ders, servis odaklı hesaplamanın anahtar kavramlarını tartışmayı hedeflemektedir. Web servislerinin tanımlanması, keşfedilmesi, üzerinde anlaşılması ve birleştirimi için ileri düzey yaklaşımlar ele alınacaktır.


Assist. Prof. Dr. Özgür Gümüş


1 Web servisleri tasarlayabilme ve hayata geçirebilme.
2 Web servisleri üzerinde eşleştirme yapabilme.
3 Web servisleri için kayıt ve keşif teknikleri geliştirebilme.
4 Bileşik servislerin davranışlarını izlemek ve yönetmek için dağıtık hareketler, iş süreçleri, iş protokolleri, kurallar ve etmen ilkelerini uygulayabilme.
5 Web servisleri için yayınla, bul, bağlan mimarisini çalıştırabilme ve WSDL, SOAP ve UDDI gibi ilgili standartları kullanabilme.
6 Web servis mimarilerinin ana bileşenleri için geliştirilmekte olan ve önerilen standartları değerlendirebilme.
7 Web servislerini kavramsal olarak modelleyebilme ve tanımlarını RDF ve OWL ile hazırlayabilme.
8 Başkaları tarafından geliştirilenler de dahil olmak üzere web servislerini kullanabilme.


Yok


Yok


Servis Odaklı Mimariler, Web Servisleri, Temel Standartlar: SOAP, WSDL, UDDI. Tanımlama, Modelleme ve Gösterim: XML, Kavramsal Modelleme, Ontolojiler ve Bilgi Paylaşımı, RDF, RDFS, OWL. Servis Keşfi: Çıkarsama ve Araçlar, Eşleştirme. Anlaşma: Mesajlaşma, Hareketler, Süreç Tanımlama, BPEL4WS. İşbirliği: Etmenler ve Çok Etmenli Sistemler, Protokoller, Taahhütler ve Sözleşmeler, Planlama, FIPA, OWL-S. Seçim: Servis Kalitesi, Uygulama Düzeyinde Güven, İtibar Düzenekleri. Mühendislik: Bileşik Servislerin Mühendisliği, Uyum, Güven, Gizlilik


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Servis Odaklı Mimariler, Web Servisleri
2 Temel Standartlar: SOAP, WSDL, UDDI
3 Tanımlama, Modelleme ve Gösterim
4 Kavramsal Modelleme, Ontolojiler ve Bilgi Paylaşımı, RDF, RDFS, OWL
5 Servis Keşfi: Çıkarsama ve Araçlar
6 Servis Keşfi: Eşleştirme
7 Anlaşma: Mesajlaşma, Hareketler
8 Anlaşma: Süreç Tanımlama, BPEL4WS
9 Ara sınav
10 İşbirliği: Etmenler ve Çok Etmenli Sistemler
11 İşbirliği: Protokoller, Taahhütler ve Sözleşmeler, Planlama, FIPA, OWL-S
12 Seçim: Servis Kalitesi
13 Seçim: Uygulama Düzeyinde Güven, İtibar Düzenekleri
14 Mühendislik: Bileşik Servislerin Mühendisliği
15 Mühendislik: Uyum, Güven, Gizlilik
16 Final sınavı

- Singh, M. P. and Huhns, M., “Service-Oriented Computing: Semantics, Processes, Agents”, John Wiley & Sons, 2004, ISBN: 0-470-09148-7 - Georgakopoulos, D. And Papazoglou, M. P. (Edited by), “Service-Oriented Computing”, The MIT Press, 2008, ISBN: 0-262-07296-3


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 2 20 40
Seminer 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 232

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 2
ÖÇ 4 2
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 3 4
ÖÇ 7 2 4 4
ÖÇ 8 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek