GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103015412005 Mobil ve Kablosuz Ağlar Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, mobil ve kablosuz iletişimle ilgili temel kavramları ve mobil ve kablosuz ağ teknolojilerini öğrenebilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Levent TOKER


1 Mobil ve kablosuz iletişimle ilgili temel kavramları açıklayabilme
2 Kablosuz kişisel alan ağları (WPAN) ile ilgili teknolojileri açıklayabilme.
3 Kablosuz yerel alan ağları (WLAN) ile ilgili teknolojileri açıklayabilme
4 Kablosuz Metropol Alan Ağları (WMAN) ve Kablosuz Geniş Alan Ağları (WWAN) ile ilgili teknolojileri açıklayabilme.
5 Hareketli Tasarsız Ağlar (MANET-Mobile Ad Hoc Networks), Uçan Tasarsız Ağlar (FANET-Flying Ad Hoc Networks) ve (Araçlararası Tasarsız Ağlar (VANET-Vehicular Adhoc Networks) teknolojilerini açıklayabilme.
6 Uydu iletişiminin (Satellite Communication) karakteristiklerini ve uydu iletişim teknolojilerini açıklayabilme.
7 Kablosuz Algılayıcı Ağ (Wireless Sensor Networks) teknolojilerini açıklayabilme
8 Ağ formunda olmayan kablosuz iletişim teknolojilerini (RFID-Radio Frequency Identification), (NFC-Near Field Communication), DLNA (Digital Living Network Alliance) açıklayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


1.Mobil ve Kablosuz Ağlara Giriş ve Kablosuz ağların gelişimi. 2.Kablosuz iletişimin temel ilkeleri ve çalışma prensipleri. 3.Kablosuz Kişisel Alan Ağları (WPAN) teknolojilerine giriş. Bluetooth, irda, HomeRF, UWB, 6lowPAN, vs… teknolojileri. 4.Kablosuz Yerel Alan Ağı teknolojileri (WLAN). IEEE.802.11 standard’ları, (WiFi, ve LiFi Teknolojileri ) 5.Kablosuz Metropol Alan Ağları (WMAN) ve Kablosuz Geniş Alan Ağları (WWAN)na ilişkin 1G, 2G, 3G, 4G, 4.5G, 5G, 6G, FSO, teknolojileri 6)Hareketli Tasarsız Ağlar (MANET-Mobile Ad Hoc Networks), Uçan Tasarsız Ağlar (FANET-Flying Ad Hoc Networks), Araçlar arası Tasarsız Ağlar (VANET-Vehicular Ad Hoc Networks) 7.Uydu İletişim Teknolojileri (Satellite Networks) 8. Kablosuz Algılayıcı Ağlar (Wireless Sensor Networks) teknolojileri. 9.Ağ Formunda Olmayan Kablosuz İleitşim Teknolojileri. (NFC-Near Field Communication), (DLNA-Digital Living Network Alliance) örnekleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kablosuz Ağlara Giriş, Kablosuz Ağların Gelişimi,
2 Kablosuz İletişimin Temelleri ve Prensipleri, Hücre ve Hücre çeşitleri, Analog ve Sayısal Veri İletimi, Kablosuz Sistemler için modülasyon teknikleri, Ad hoc ve yarı ad hoc kavramları, Devre Anahtarlama, Paket Anahtarlama
3 Kablosuz Kişisel Alan Ağları (WPAN- Wireless Personal Area Networks) özellikleri ve mimarisi. Bluetooth, HomeRF, irda, UWB,6lowPAN, vs.. Teknolojileri
4 Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN-Wireless Local Area Networks) teknojileri, WLAN mimarisi,
5 Kablosuz Yerel Alan Ağları standardları
6 LiFi Teknolojisi ve özellikleri
7 Kablosuz Mentropol Alan Ağları (WMAN-Wireless Metropolitan Area Networks) ve (WWAN-Wireless Wide Area Networks) özellikleri ve mimarileri. 1G, 2G, 3G, 4G, 5G Teknolojileri, Mobil IP
8 FSO (Free Space Optical Technology)
9 Dördüncü Nesil Sistemlere Giriş, Dördüncü Nesil Servisler ve Uygulamalar, 4.5 Nesil teknoloji özellikleri.
10 Ara Sınav
11 Beşinci nesil kablosuz teknolojiler, 5G nesil teknolojilerinin özellikleri ve 5G uygulamaları
12 Hareketli Tasarsız Ağlar (MANET-Mobile Ad Hoc Networks), Uçan Tasarsız Ağlar (FANET-Flying Ad Hoc Networks) ve Araçlar arası Tasarsız Ağlar (VANET-Vehicular Ad Hoc Networks)
13 Uydu iletişimi (Satellite Communications). Uydu iletişiminin özellikleri ve uygulamaları. LEO, MEO ve GEO sistemler
14 Kablosuz Algılayıcı Ağların (Wireless Sensor Networks) özellikleri. Kablosuz algılayıcı ağların uygulama alanları.
15 Ağ formunda olmayan iletişim teknolojilerine örnekler : RFID (Radio Frequency Identification), NFC (Near Field Communications) ve DLNA (Digital Living Network Alliance) teknolojilerinin özellikleri ve uygulama alanları.
16 Final Sınavı

1)Mobil ve Kablosuz Ağlar Ders Notları; Levent Toker 2) Mobile and Wireless Networks; Khaldan Al Agha, Guy Pujolle, Tara Ali-Yahiya; Wiley Comp.; ISBN: 978-1-84821-714-0 3)The Future of Wireless Networks : Architectures, Protocols and Services; Mohesen Guizani, Hsiao-Hwa Chen, Chonggang Wang; CRC Press; ISBN-13: 978-1-4822-2095-7Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 2 30 60
Rapor Sunma 2 2 4
Bireysel Çalışma 15 2 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 232

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 4 3 3
ÖÇ 3 5 4 3
ÖÇ 4 5 4 3
ÖÇ 5 5 4 3
ÖÇ 6 5 4 3
ÖÇ 7 5 4 3
ÖÇ 8 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek