GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103015482013 Programlama Paradigmaları Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Programlama Dersinin amacı, öğrencilere; bir problemin çözüm süreçlerini kavrayabilme, işlem adımları ve akış şemaları oluşturabilme, bunları bir programlama diline ait koda dönüştürebilme yeterliliklerini kazandırmaktır.


RIDVAN ŞEN
Yok


Yok


Problemin çözüm süreçleri. Çözüme yönelik işlem adımları ve akış şemaları. Seçilen programlama diline ait kodlama. Kontrol ve döngü deyimleri. Diziler ve dizi işlemleri. Altprogramlar işlemleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

DERS KİTABI:Öğretim elemanının ders notları, yayınlanmış C programlama kitapları. DERS ARAÇLARI: Laboratuıar deney gereçleri, Bilgisayar ve Projeksiyon cihazı.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek