GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103015522017 Etmen Tabanlı Yazılım Geliştirme Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin; etmen ve çok-etmenli sistemlerle ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmasını, etmen mimarilerini ve çok-etmenli sistem geliştirme standartlarını kavrayabilmesini ve bir etmen geliştirme çerçevesi kullanarak belli bir uygulama alanında prototip bir çok-etmenli sistemi tasarlama ve gerçekleştirme yeteneğini kazanabilmesini sağlamaktır.


Doç.Dr.Rıza Cenk ERDUR


1 Etmen nosyonunu ve etmenlerin diğer yazılım paradigmalarından farkını tanımlayabilme.
2 Etmen geliştirme yaklaşımları ve etmen mimarilerini karşılaştırabilme.
3 Etmen tabanlı çözüm gerektiren uygulamaların karakteristiklerini tanıyabilme.
4 Bir Etmen Yönelimli Yazılım Mühendisliği metodolojisi kullanarak çok-etmenli sistem tasarlayabilme.
5 Bir etmen çerçevesi kullanarak belli bir uygulama alanında çok-etmenli sistem gerçekleştirimi yapabilme.
6 Çok-etmenli sistemin analizinden gerçekleştirimine kadar tüm aşamaları kapsayan ayrıntılı teknik rapor hazırlayabilme.
7 Yazılım etmenleri ve çok-etmenli sistemler konusunda literatür takip edebilecek düzeye gelebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yazılım etmenleri ve çok-etmenli sistemlere ilişkin temel kavramlar. Etmen mimarileri. Çok-etmenli sistemlerde iletişim ve koordinasyon. FIPA standartları. Etmen Yönelimli Yazılım Mühendisliği. Etmen geliştirme çerçeveleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi, Kural ve Gerekleri.
2 Yazılım Etmenleri: Yazılım etmeni ve çok-etmenli sistem kavramları. Etmenlerin özellikleri. Etmenin nesne ve uzman sistemlerden farkları. Etmenler için soyut bir mimari.
3 Etmen Mimarileri: Mantık Tabanlı Etmen Mimarileri.
4 Etmen Mimarileri: İnanç-İstek-Hedef (BDI) mimarileri.
5 Etmen Mimarileri: Reaktif ve Hibrid mimariler.
6 Çok-etmenli Sistemler: Konuşma-edin kuramı ve etmen iletişim dilleri.
7 Çok-etmenli Sistemler: İçerik dilleri, ontolojilerin etmen iletişiminde kullanımı
8 Ara sınav
9 Çok-etmenli Sistemler: FIPA standartları.
10 Etmen Yönelimli Yazılım Mühendisliği: Çok-etmenli sistemleri geliştirmede kullanılan metodolojiler. Etmenlerin uygulama alanlarına örnekler.
11 Çok-etmenli sistemlerde birlikte çalışma ve koordinasyon.
12 Etmen Geliştirme Çerçeveleri: Jade etmen geliştirme çerçevesinin mimarisinin tanıtılması.
13 Etmen Geliştirme Çerçeveleri: Jade etmen geliştirme çerçevesi ile etmenler geliştirme.
14 Etmen Geliştirme Çerçeveleri: Jade etmen geliştirme çerçevesi ile etmen programlamada ileri özellikler.
15 Proje Değerlendirmesi: Jade ortamında öğrenciler tarafından geliştirilmekte olan çok-etmenli sistem prototiplerinin sunularak tartışılması.
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Wooldridge, M., “An Introduction to Multiagent Systems”,1/ed., 2/ed., John Wiley, 2002, 2009. Yardımcı Kitaplar: 1.Bellifemine, F., Caire, G., and Greenwood, D., Developing Multi-agent Systems with Jade, Wiley, 2007. 2. Agentlink, Agent Technology: Computing as Interaction: A Roadmap for Agent-Based Computing, http://www.agentlink.org, 2005. 3. Öğretim üyesinin önereceği bildiri ve makaleler.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 60
Seminer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 40
Proje Hazırlama 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 85 85
Seminer 1 25 25
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 5 6 30
Toplam İş Yükü (saat) 236

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5
ÖÇ 7 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek