GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103015582018 Sağlık Bilgi Sistemleri Mühendisliği Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Sağlık Bilgi Sistemleri ile ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak; sağlık bilgi sistemlerinin paydaşlarını ve gereksinimlerini hakkında bilgi sahibi olmak; elektronik sağlık kayıtları, tıbbi bilişim standartları ve birlikte çalışabilirlik hakkında bilgi sahibi olmak; sağlık bilgi sistemlerinde büyük veri farkındalığında olmak; klinik bilgi sistemlerini tasarlayabilmek ve karar destek sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.


Dr. Öğr. Üyesi Emine SEZER


1 Sağlık Bilgi Sistemleri’nin bileşenlerini anlayabilme.
2 Elektronik sağlık kayıtlarını anlayabilme.
3 Tıbbi Bilişim Standartlarını anlayabilme.
4 Sağlık Bilgi Sistemleri’nde birlikte çalışabilirliğin önemini kavrayabilme.
5 Sağlık Bilgi Sistemleri için büyük veri farkındalığında olma.
6 Sağlık Bilgi Sistemleri için veri ve bilgi farkındalığında olabilme.
7 Sağlık Bilgi Sistemleri’nde bilgi işleme ve bu amaç için kullanılan teknolojileri ve uygulamalarını kullanabilme.
8 Klinik Bilgi Sistemlerini tanımlayabilme.
9 Sağlık alanı için Tıbbi Karar Destek Sistemleri’nin öneminin farkındalığında olma.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sağlık Bilgi Sistemleri Elektronik Sağlık Kayıtları Tıbbi Bilişim Standartları Ulusal Sağlık Sistemi ve Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sağlık Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Klinik Bilgi Sistemleri Tıbbi Karar Destek Sistemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sağlık Bilgi Sistemlerine Giriş Temel Kavramlar ve Paydaşlar
2 Sağlık alanında bilgi ve iletişim teknolojisi ilişkileri
3 Sağlık Bilgi Sistemleri’nin mevcut durumunun değerlendirilmesi, sorunlar Elektronik Sağlık Kayıtları
4 Tıbbi Bilişim Standartları Uluslararası kullanılan standartlara örnekler Değerlendirme ve Sorunlar
5 Ulusal Sağlık Sistemi E-Sağlık Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Değerlendirme ve Sorunlar
6 Birlikte çalışabilirlik Sağlık Bilgi Sistemleri’nde anlamsal web
7 Sağlık Bilgi Sistemleri için Alan Özgü Ontolojiler, Özellikleri ve Kavramlar
8 Arasınav
9 Sağlık Bilgi Sistemleri mimarisi
10 Klinik Bilgi Sistemleri, kavramlar, mimari ve teknolojiler
11 Klinik Bilgi Sistemleri: Örnek uygulamalar
12 Tıbbi Karar Destek Sistemleri, kavramlar, mimari ve teknolojiler
13 Tıbbi Karar Destek Sistemleri: Örnek Uygulamalar
14 Proje Sunumları
15 Proje Sunumları
16 Final

1. Health Care Information Systems: A Practical Approach for Health Care Management, Karen A. Wager, Frances W. Lee, John P. Glaser, 4th Edition, 2017. 2. Healthcare Systems Engineering, Paul M. GriffinHarriet Black NembhardChristopher J. DeFlitchNathaniel D. BastianHyojung KangDavid A. Muñoz, 2016. 3. Health Information Exchange: Navigating and Managing a Network of Health Information Systems, Brian Dixon, 2016. 4. Biomedical Informatics: An Introduction to Information Systems and Software in Medicine and Health, David J. Lubliner, 2016.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 30 30
Proje Sunma 1 1 1
Makale Kritik Etme 5 5 25
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Okuma 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 228

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 3
ÖÇ 2 3 3
ÖÇ 3 3 3
ÖÇ 4 3 4 3
ÖÇ 5 3 3
ÖÇ 6 4 3 3
ÖÇ 7 1 3 3
ÖÇ 8
ÖÇ 9 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek