GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103015592019 Çok Etmenli Yapay Zeka Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin; çok etmenli sistemlerin ve yapay zeka tekniklerinin birlikte kullanım olanakları ile ilgili bilgi sahibi olmasını, çok etmenli sistemlerde ortam ve organizasyon tabanlı programlama paradigmalarını kavrayabilmesini ve belirli bir uygulama alanında yapay zeka kullanımına dayalı bir çok etmenli sistem tasarlama ve gerçekleştirme yeteneğini kazanabilmesini sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Birol ÇİLOĞLUGİL


1 Çok etmenli sistemlerin ve yapay zeka tekniklerinin birlikte kullanım olanaklarını kavrayabilme.
2 Çok etmenli sistemlerde ortam ve organizasyon tabanlı programlama paradigmalarını kavrayabilme.
3 Yapay zeka tekniklerinin çok etmenli sistemlerde kullanılabileceği alanları tanıyabilme.
4 Belirli bir uygulama alanında, yapay zeka kullanımına dayalı bir çok etmenli sistem tasarlayabilme ve gerçekleştirimini yapabilme.
5 Çok etmenli bir yapay zeka sisteminin analizinden gerçekleştirimine kadar tüm aşamaları kapsayan ayrıntılı teknik rapor hazırlayabilme.
6 Çok etmenli yapay zeka sistemleri konusunda literatür takip edebilecek düzeye gelebilme.

Birinci ÖğretimDersi seçecek öğrencilerin daha önce etmenlerle ilgili aşağıdaki derslerden birini almaları faydalı olacaktır: Etmen Tabanlı Yazılım Geliştirme - Ege Bilg. Müh. Yüksek Lisans (http://ebp.ege.edu.tr/DereceProgramlari/Ders/2/4596/271100/729213/1), Çok Etmenli Sistemler - Ege UBE Doktora (http://ebp.ege.edu.tr/DereceProgramlari/Ders/3/4774/207744/681816/1). Ayrıca, Yapay Zeka ilgili lisans veya lisansüstü düzeyde daha önceden bir ders alınmış olması da önerilmektedir.


Çok Etmenli Sistemler ve Yapay Zeka: Temel özellikleri ve uygulama alanları Etmen tabanlı programlama ve Jason etmen platformu Ortam tabanlı programlama ve CArtAgO platformu Organizasyon tabanlı programlama ve Moise platformu JaCaMo platformu ve uygulama örnekleri Yapay Zeka: Teknikleri ve uygulama alanları Etmen madenciliği (Agent mining) Çok Etmenli Sistemler ve Yapay Zeka: Uygulama alanları Durum Çalışmaları ve Proje Geliştirilmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, önemi, kural ve gerekleri
2 Çok Etmenli Sistemler ve Yapay Zeka: Temel özellikleri ve uygulama alanları
3 Etmen tabanlı programlama ve Jason etmen platformu
4 Ortam tabanlı programlama ve CArtAgO platformu
5 Organizasyon tabanlı programlama ve Moise platformu
6 JaCaMo platformu ve uygulama örnekleri
7 JaCaMo platformu ve uygulama örnekleri
8 Ara sınav
9 Yapay Zeka: Teknikleri ve uygulama alanları, Etmen madenciliği (Agent mining)
10 Çok Etmenli Sistemler ve Yapay Zeka: Uygulama alanları
11 Durum Çalışmaları: Proje gruplarının oluşturulması, proje konularının belirlenmesi ve proje konularıyla ilgili okunan yayınların tartışılması
12 Durum Çalışmaları: Proje konularıyla ilgili okunan yayınların tartışılması, projenin analiz aşaması
13 Durum Çalışmaları: Projelerin ilerleme durumunun tartışılması, projenin tasarım aşaması
14 Durum Çalışmaları: Projelerin ilerleme durumunun tartışılması, projenin gerçekleştirim aşaması
15 Proje Değerlendirmesi: Geliştirilen projelerin sunularak tartışılması
16 Final Sınavı

1. Boissier, O., Bordini, R. H., Hubner, J., & Ricci, A. (2020). Multi-agent oriented programming: Programming multi-agent systems using JaCaMo. MIT Press. 2. Weiss, G. (Ed.). (2013). Multiagent systems. MIT press. 3. Schwartz, H. M. (2014). Multi-agent machine learning: A reinforcement approach. John Wiley & Sons. 4. Shoham, Y., & Leyton-Brown, K. (2008). Multiagent systems: Algorithmic, game-theoretic, and logical foundations. Cambridge University Press. 5. Öğretim üyesinin önereceği bildiri ve makaleler.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Alan Çalışması 14 3 42
Proje Hazırlama 1 28 28
Proje Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 33 33
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 33 33
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 4 3 3 4 4
ÖÇ 2 4 3 3 3 4 3
ÖÇ 3 4 5 4 4 4 4
ÖÇ 4 5 4 5 5 5 5 4
ÖÇ 5 4 3 4 5
ÖÇ 6 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek