GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103015602019 Etmen Tabanlı Modelleme Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin; etmen ve çok-etmenli sistemlerle ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmasını, etmen mimarilerini ve çok-etmenli sistem geliştirme standartlarını kavrayabilmesini ve bir etmen geliştirme çerçevesi kullanarak belli bir uygulama alanında prototip bir çok-etmenli sistemi tasarlama ve gerçekleştirme yeteneğini kazanabilmesini sağlamaktır.


Assist. Prof. Dr. Rıza Cenk Erdur
Yok


Yok


Yazılım etmenleri ve çok-etmenli sistemlere ilişkin temel kavramlar. Etmen mimarileri. Çok-etmenli sistemlerde iletişim ve koordinasyon. FIPA standartları. Etmen Yönelimli Yazılım Mühendisliği. Etmen geliştirme çerçeveleri. Etmen sistemlerinde mantık kuramı uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

Ders Kitabı: Wooldridge, M., “An Introduction to Multiagent Systems”,1/ed., 2/ed., John Wiley, 2002, 2009. Yardımcı Kitaplar: 1.Bellifemine, F., Caire, G., and Greenwood, D., Developing Multi-agent Systems with Jade, Wiley, 2007. 2. Agentlink, Agent Technology: Computing as Interaction: A Roadmap for Agent-Based Computing, http://www.agentlink.org, 2005. 3. Öğretim üyesinin önereceği bildiri ve makaleler.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek