GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103015622019 Öneri Sistemleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin; öneri sistemleri ile ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmasını, öneri sistemlerinin türlerini karşılaştırabilmesini, öneri sistemlerinin uygulama alanlarını tanıyabilmesini, öneri sistemlerinin değerlendirilme yöntemlerini uygulamalı olarak kavrayabilmesini ve belirli bir uygulama alanında temel düzeyde bir öneri sistemi tasarlama ve gerçekleştirme yeteneğini kazanabilmesini sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Birol ÇİLOĞLUGİL


1 Öneri sistemi türlerini kavrayabilme ve karşılaştırabilme.
2 Öneri sistemi türlerinin farklı uygulama alanlarındaki kullanımlarını tanıyabilme.
3 Öneri sistemlerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri kavrayabilme ve uygulayabilme.
4 Belirli bir uygulama alanında, seçilecek türde bir öneri sistemini, temel düzeyde tasarlayabilme ve gerçekleştirimini yapabilme.
5 Öneri sistemlerinin analizinden gerçekleştirimine kadar tüm aşamaları kapsayan ayrıntılı teknik rapor hazırlayabilme.
6 Öneri sistemleri konusunda literatür takip edebilecek düzeye gelebilme.

Birinci Öğretim[Yok]


Öneri sistemlerinin tarihçesi ve temel özellikleri Öneri Sistemi Türleri: Kişiselleştirilmemiş (Non-Personalized), Demografik (Demographic), İşbirlikçi Filtreleme (Collaborative Filtering), İçerik Tabanlı (Content Based), Bilgi Tabanlı (Knowledge Based), Melez (Hybrid) Öneri Sistemlerinin Değerlendirilmesi: Değerlendirme yöntemleri ve örnekleri Öneri Sistemlerinin Uygulama Alanları Durum Çalışmaları ve Proje Geliştirilmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, önemi, kural ve gerekleri
2 Öneri Sistemleri: Öneri sistemlerinin tarihçesi, temel özellikleri ve uygulama alanları
3 Öneri Sistemi Türleri: Kişiselleştirilmemiş (Non-Personalized), Demografik (Demographic)
4 Öneri Sistemi Türleri: İşbirlikçi Filtreleme (Collaborative Filtering)
5 Öneri Sistemi Türleri: İçerik Tabanlı (Content Based)
6 Öneri Sistemi Türleri: Bilgi Tabanlı (Knowledge Based)
7 Öneri Sistemi Türleri: Melez (Hybrid)
8 Ara sınav
9 Öneri Sistemlerinin Değerlendirilmesi: Değerlendirme yöntemleri ve örnekleri
10 Öneri Sistemlerinin Uygulama Alanları: Filmler, çevrimiçi videolar, müzik, kitaplar, yazılımlar (uygulamalar), genel olarak ürünler, kişiler (arkadaş, partner), servisler (restoranlar, konaklama, …), araştırma makaleleri, …
11 Durum Çalışmaları: Proje gruplarının oluşturulması, proje konularının belirlenmesi ve proje konularıyla ilgili okunan yayınların tartışılması
12 Durum Çalışmaları: Proje konularıyla ilgili okunan yayınların tartışılması, projenin analiz aşaması
13 Durum Çalışmaları: Projelerin ilerleme durumunun tartışılması, projenin tasarım aşaması
14 Durum Çalışmaları: Projelerin ilerleme durumunun tartışılması, projenin gerçekleştirim aşaması
15 Proje Değerlendirmesi: Geliştirilen öneri sistemlerinin sunularak tartışılması
16 Final Sınavı

1. Aggarwal, C. C. (2016). Recommender Systems: The Textbook. Cham: Springer International Publishing. 2. Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (2015). Recommender systems handbook. Springer, Boston, MA. 3. Jannach, D., Zanker, M., Felfernig, A., & Friedrich, G. (2010). Recommender systems: an introduction. Cambridge University Press. 4. Öğretim üyesinin önereceği bildiri ve makaleler.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 30
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 70


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 28 28
Proje Sunma 1 2 2
Makale Kritik Etme 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 33 33
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 33 33
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 3 4 4
ÖÇ 2 3 3 3 3 4 3
ÖÇ 3 4 5 4 4 4 4
ÖÇ 4 5 4 5 5 5 5 4
ÖÇ 5 4 3 4 5
ÖÇ 6 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek