GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103015642019 Yaygın Bilişim Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencilerin yaygın bilişim (pervasive computing) ve bağlam farkındalık ile ilgili kavramlar hakkında bilgi sahibi olmasını, bağlam farkında bir yaygın bilişim sistemi geliştirme standartlarını kavrayabilmesini ve bir bağlam farkındalık çerçevesi kullanarak bir uygulama tasarlama ve gerçekleştirme yeteneğini kazanabilmesini sağlamaktır.


Doç. Dr. Özgün Yılmaz


1 Yaygın bilişim kavramı bilgisi.
2 Bağlam ve bağlam farkındalık bilgisi.
3 Yaygın bilişim sistemlerinin özelliklerini tanıyabilme.
4 Bağlam farkında ve yaygın bilişsel sistem tasarlayabilme.
5 Bir bağlam farkındalık çerçevesi kullanarak belli bir alanda bağlam farkında uygulama gerçekleştirimi yapabilme.
6 Yaygın bilişim ve bağlam farkındalık konusunda literatür takip edebilme.

Birinci Öğretim


Yok


ÖNEMLİ: Dersi alacak öğrencilerden, ders sonunda Android veya iOS cihazlar için bağlam farkında bir mobil uygulama geliştirmesi beklenmektedir. Kod yazamayacak öğrencilerin bu dersi seçmemesi kuvvetle önerilir.


Yaygın bilişim ve bağlam farkında sistemlere ilişkin temel kavramlar. Bağlamın modellenmesi, kullanımı, türleri. Bağlamı algılama, düşük düzeyli bağlam, yüksek düzeyli bağlam, bağlam çıkarsaması, algılama hataları. Bağlamın kullanıldığı bağlam farkında uygulamaların incelenmesi. Bağlam farkında yazılım geliştirme çerçeveleri. Google Awareness: Fence API, Snapshot API. Aware çerçevesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Amaç, Kapsam, Önemi, Kural ve Gerekleri. Yaygın bilişime giriş.
2 Yaygın bilişime giriş: Kavram, nasıl ve neden ortaya çıktığı, faydaları, uygulama örnekleri
3 Bağlam kavramı: Kullanımı, türleri, modellenmesi, literatürdeki örnek bağlam modelleri
4 Konum bağlamı: İç ve dış mekanlarda konumun elde edilmesi
5 Bağlamı algılama, düşük düzeyli bağlam, yüksek düzeyli bağlam, bağlam çıkarsaması, algılama hataları
6 Bağlam farkındalık ve literatürdeki bağlam farkında uygulama örnekleri
7 Bağlam farkındalık çerçevesi: Google Awareness – Fence API
8 Ara sınav
9 Bağlam farkındalık çerçevesi: Google Awareness – Snapshot API
10 Bağlam farkındalık çerçevesi: Aware çerçevesi – Bağlam ile ilgili kısımlar
11 Bağlam farkındalık çerçevesi: Aware çerçevesi – Sensörler ile ilgili kısımlar
12 Literatürden makale incelemesi 1
13 Literatürden makale incelemesi 2
14 Öğrencilerin, Google Awareness veya Aware çerçevesi kullanarak geliştirdikleri uygulamaların sunumu 1
15 Öğrencilerin, Google Awareness veya Aware çerçevesi kullanarak geliştirdikleri uygulamaların sunumu 2
16 Final Sınavı

1. Stefan Poslad, Ubiquitous Computing: Smart Devices, Environments and Interactions, Wiley, 2010. 2. John Krumm, Ubiquitous Computing Fundamentals, CRC Press, 2009. 3. A. Genco, S. Sorce, Pervasive Systems and Ubiquitous Computing, WIT Press, 2012. 4. Öğretim üyesinin önereceği bildiri ve makalelerYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 80 80
Proje Sunma 1 3 3
Makale Kritik Etme 1 9 9
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 8 4 32
Ev Ödevi 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek