GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103015532019 Karmaşık Uyarlanır Sistemler Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Karmaşık uyarlanabilir sistemler ve bu sistemleri oluşturan temel kavramların öğrenilmesi


Doç. Dr. Şebnem Bora


1 Karmaşık problemlere özgün çözümler getirebilme.
2 Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
3 Yeni bilgilere uygun bilimsel yöntemler kullanarak sistematik bir biçimde ulaşabilme ve değerlendirebilme.
4 Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri özümseyerek bilimsel yöntemler geliştirebilme.

Birinci Öğretim[Yok]


Kendi organize olan yazılım sistemleri, dinamik olarak yapılarını ve işlevliklerini doğrudan kullanıcı müdahelesi olmadan kullanıcı isteklerinde, çevresel ve içsel durumlarda oluşabilen değişikliklere göre uyumlandıran sistemlerdir. Kendi Organize olan yazılım doğrusal olmayan (non linear) şekilde gelişir. Bu gelişme o anki sistem gereksinimlerini karşılayacak bir duruma (state) gelene kadar devam eder. Bu “kendi organize olma” davranışıdır. Temelde lokal bilgileri olan birbirinden bağımsız nesnelerin lokal amaçlarını gerçekleşrtirmek için lokal olarak çevreleri ile etkileşmeleri sonucunda kendi organize olma davranışı ortaya çıkmaktadır. Böyle sistemlerin ana özelliği sistemi oluşturan nesnelerin karmaşık ve kollektif bir davranış oluşturmaları ve bu davranışın herhangi bir merkezcil bir otoritenin olmaksızın gerçekleşmesidir. Kendi organize olan yazılım sistemleri geliştiren mühendisler gerçek dünyadan esinlenirler. Bu ders kapsamında, beyin, böcek kolonileri, bağışıklık sistemi, hücreler, global ekonomi, biyolojik evrim gibi sistemlerin kompleks ve adaptif davranışlar göstermesini sağlayan basit kuralları inceleyeceğiz. Birbirinden bağımsız kendi hallerindeki organizmalar bir bütün olarak yaşamlarını sürdürebilmelerini etkileyen problemleri çözme konusunda nasıl işbirliği yaparlar gibi soruların yanıtlarını arayacağız Derste , temel kavramlar bilgi, hesaplama, dinamikler ve kaos, ve evrim gibi konular bahsedildikten sonra yaşam ve evrimin bilgisayarlarda nasıl gerçeklenebileceği sorusunu yanıtlamaya çalışacağız.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Temel Kavramlar (Kitap 1)
3 Dinamikler, Kaos, Tahminleme, Bilgi (Kitap 2)
4 Doğadaki Kendi- Organize Olan Sistemler (Kitap 1)
5 Hesaplama, Evrim, Genetik(Kitap2)
6 Etmenler ve Çok-etmenli Sistemler
7 Kendi- Organize Olan Sistemlerdeki Mekanizmalar : “Stigmergy”, “Gossip” (Kitap 1)
8 Arasınav
9 Kendi- Organize Olan Sistemlerdeki Mekanizmalar: “Trust” ve “Reputation”(Kitap 1)
10 İşbirliği, “AMAS Theory”(Kitap 1)
11 Bağışıklık Sistemi(Kitap 1)
12 “Holonic “çok-etmenli sistemler(Kitap 1)
13 Yapay Self-Organize Olan Sistemler 1(Kitap 1)
14 Yapay Self-Organize Olan Sistemler (Kitap 1)
15 Uygulamalar
16 Final

1)Self-Organisng Software From Natural to Artificial Adaptation, G. Di Marzo Serugendo, M. P. Gleizes. Springer,2011. 2)Complexity A guided Tour, Melanie Mitchel, Oxford University Press, Inc.,2009.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 2 28
Makale Kritik Etme 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek