GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103035432020 İleri Algoritma Analizi Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu ders, gerçek yaşam problemlerine çözüm tasarlamada kullanılabilecek temel algoritmaların yanında ileri algoritma tasarım tekniklerini öğretir. Bu dersin amacı, öğrencilerin (i) bir problemin gereksinimlerini belirleyebilmeleri (ii) bir algoritmayı bellek kullanımı ve çalışma süresi gibi çeşitli performans kriterlerine göre analiz edebilmeleri (iii) bir problemin çözümünde kullanılabilecek literatürdeki algoritmaları belirleyebilmeleri (iv) bir problem için derste tartışılan metodları kullanarak yeni algoritmalar tasarlayabilmeleri (v) çözülecek problem için tasarlanan algoritmaları birbirleri ile kıyaslayarak en uygun algoritmayı seçebilmeleri (vi) bir algoritmayı verimli bir şekilde tasarlayabilmeleri ve uygulayabilmeleri için bilgi ve yetenekler kazandırmaktır.


Doç. Dr. Hasan Bulut


1 Çözülecek problemlerin gereksinimlerini belirleyebilme
2 Algortimaların tasarımında kullanılacak teknikleri kullanabilme
3 Algoritmaların tasarımında gerekli olan veri yapılarını kullanabilme
4 Algoritmaların analizi için gerekli matematiksel bilgileri kullanabilme
5 Algoritmaların uzamsal ve zamansal karmaşıklığını analiz edebilme
6 Algoritmaların uzamsal ve zamansal karmaşıklığını gözönüne alarak değişiklikler yapıp performası artırabilme
7 Algoritma tasarım teknikleri kullanarak yeni problemler için algoritmalar tasarlayabilme
8 Seçilen programlama dili ile algoritmaların en etkin bir şekilde gerçekleyebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Algoritma analizi temelleri, Böl-ve-çöz, Uzam ve Zaman Ödünleşimleri, Dinamik Programlama, Hırslı Tekniği, Amortize Analizi, Ağ Akışı, Doğrusal Programlama, Rasgele Algoritmalar, NP-Tam Problemleri, Geri-adım-atma, Yayıl-ve-sınırla, Yaklaşıklama Algoritmaları, Hesaplanabilirlik


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Algoritma analizi temelleri
2 Böl-ve-çöz
3 Uzam ve Zaman Ödünleşimleri
4 Dinamik Programlama
5 Hırslı Tekniği
6 Ağ Akışı
7 Doğrusal Programlama
8 Ara Sınav
9 Rasgele Algoritmalar
10 Rasgele Algoritmalar
11 NP-Tam Problemleri
12 Geri-adım-atma, Yayıl-ve-sınırla
13 Yaklaşıklama Algoritmaları
14 Yaklaşıklama Algoritmaları
15 Hesaplanabilirlik
16 Final

1. Algorithm Design, Jon Kleinberg, Éva Tardos, Addison Wesley; 2006; ISBN-10: 0321372913 ISBN-13:9780321372918 2. Introduction to the Design ve Analysis of Algorithms , Anany Levitin, Addison Wesley; 3 edition, 20112 ISBN-10: 0132316811 ISBN-13: 978-0132316811 3. Introduction to Algorithms, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, The MIT Press; 3rd edition, 2009 ISBN-10: 0262033844 ISBN-13: 978-0262033848Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 14 3 42
Quiz için Bireysel Çalışma 3 9 27
Ev Ödevi 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 4 3
ÖÇ 2 3 4 4
ÖÇ 3 3 2 3
ÖÇ 4 4 3
ÖÇ 5 4 5 3 3
ÖÇ 6 3 4
ÖÇ 7 3 5 4 4 4
ÖÇ 8 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek